2024. június 20., csütörtök
FONTOS

Mit jelent az egyház számára az emberi méltóság?

Victor Manuel Fernández bíboros a sajtótájékoztatón

A Hittani Dikasztérium április 8-án jelentette meg Dignitas infinita (Végtelen méltóság) című nyilatko-
zatát, amely az emberi jogokról szóló jelenlegi vitákhoz a keresztény antropológia és a 75 évvel ezelőtt elfogadott ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata tükrében kíván hozzájárulni.

A Vatikánban tartott sajtótájékoztatón Victor Manuel Fernández bíboros, a Hittani Dikasztérium vezetője mutatta be a Ferenc pápa által jóváhagyott dokumentumot. A nyilatkozat szerint a katolikus egyház számára alapvetés, hogy minden ember „Isten képére és hasonlatosságára teremtetett,
és Jézus Krisztusban megváltatott”, és saját „elidegeníthetetlen méltóságának” hordozója.

Ez az elv „minden körülmények között, minden állapotban vagy helyzetben érvényesül, amellyel az ember szembesülhet” – fogalmaz a dokumentum.

A nyilatkozat felhívás arra, hogy az emberi méltóság kérdéskörét egészében tekintsük, ne csak egy-egy témánál álljunk meg, mintha az egyik szempont kevésbé lenne fontos, mint a többi – mutatott rá a bíboros.

Az emberi méltóság alapvető kérdései összefüggenek az emberi jogokról napjainkban szóló vitákkal. Az
emberi jogok egyetemes nyilatkozatát II. János Pál pápa az emberi nem útjának „mérföldkövének” nevezte.

Manapság azonban fennáll a veszélye, hogy ezt a fontos szöveget félreértelmezik vagy részlegesen értelmezik, ami korlátozhatja azt az eszmét, hogy természeténél fogva minden ember a méltóság hordozója, amelyet soha nem lehet elvenni tőle.

A Dignitas infinita a teljesség igénye nélkül felsorolja az emberi méltóságot súlyosan sértő cselekedeteket
a fogantatástól a természetes halálig: egyebek mellett a háborúk, a szegénázia, a gender-ideológia és a digitális erőszak témakörében.

A sajtótájékoztatón a homoszexualitással kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva Fernández bíboros
rámutatott: a nyilatkozat elutasítja a homoszexuális személyekkel szembeni „igazságtalan megkülönböztetést” vagy „agressziót és erőszakot”, és „az emberi méltósággal ellentétesnek” minősíti azt a tényt, hogy egyes országokban szexuális irányultságuk miatt letartóztatnak, megkínoznak vagy megölnek embereket.

A gender-elmélet és a nemátalakítás kapcsán azonban határozottan kijelentette: „az azonos neműek házasságának gondolata vagy a nemek közötti különbségek megszüntetése nem elfogadható”.

A nemátalakítással kapcsolatban felhívta a figyelmet: a probléma komolysága különlegessé válik
akkor, ha gyerekekről van szó.

A National Catholic Register amerikai katolikus hírportálnak nyilatkozó szakértők egyetértettek abban, hogy a dokumentum egyrészt az egyház emberi méltóságról szóló tanításának meggyőző újrafogalmazása, másrészt ezen elvek időszerű alkalmazása a kor legvitatottabb kérdéseire –  mindenekelőtt a gender-elméletre.

Ez az első alkalom ugyanis, hogy az egyház tanítóhivatala hivatalosan ilyen mélységben foglalkozik a gender-ideológiával, ezért néhány katolikus szakértő a dokumentumot mérföldkőnek tartja a témában.
A  nyilatkozat elutasítja „az új jogok iránti követeléseket”, és „a férfi és a nő közötti megszüntethetetlen nemi különbségekre való hivatkozás elhomályosítására irányuló minden kísérletet”.

Abigail Favale, a University of Notre Dame gender-kutatója szerint ez a kijelentés nem csupán azt jelenti,
hogy a nemi megjelenés megváltoztatására irányuló orvosi kísérletek összeegyeztethetetlenek az emberi
méltósággal, hanem „az a nyelvhasználat is, amely elhomályosítaná a nemi különbségek valóságát”. Leszögezte: „Ez egy elég világos irányelv a Vatikántól, és úgy gondolom, hogy a hatékony lelkipásztori gyakorlat csak az ilyen egyértelmű útmutatásból fakadhat”.

Wilton Gregory bíboros, washingtoni érsek a Vatikáni Rádió angol nyelvű műsorának nyilatkozva a dokumentumról elmondta: „valószínűleg a legátfogóbb összefoglalója ez az egyházi tanításnak a témában”, amely számos érzékeny kérdést felvet. Hozzátette: a nyilatkozat a washingtoni egyházmegye
szempontjából is több lényeges üggyel foglalkozik, mint például az LMBTQ emberekkel vagy a nemi
identitásukat kereső emberekkel való bánásmód.

Az a tény, hogy a Dignitas infinita ennyire konkrét iránymutatást ad a gender-elmélet kapcsán, a helyi egyházak szintjén előmozdíthatja, hogy a lelkipásztorok is foglalkozzanak a kérdéssel.

Nézze meg ezt is:

Kulturális mozaik

Vármegyék a vármegyében Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark új időszaki kiállítással készült a tavaszi nyitásra. …