2022. június 26., vasárnap
FONTOS

Kitekintő

Hírek a nagyvilágból: egyházi hírek Békés megyéből, Magyarországról és határainkon túlról. Érdekességek, aktualitások a katolikus egyházról. Pillantson be az egyház mindennapjaiba!

A reformáció örökségérôl – ôszintén

2017. október 19-én a Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg termében került sor a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozásra. A szimpózium célja az volt, hogy a különböző felekezetekből érkező előadók a lehető legtöbb szempontból megvilágítsák a reformáció örökségét. 500 év elmúltával az egyes egyházakban különbözőképpen csapódik le ez az örökség, mások …

Tovább »

Diakónusszentelés a dómban

  Advent 2. hetének szombatján Kiss-Rigó László püspök dia­kónussá szentelte Kovács Zoltán V. éves szeged-csanádi papnövendéket.   A főpásztor homíliájában kiemelte, tanúi vagyunk annak, ahogy Isten gondoskodik népéről. Hálát adunk neki, hogy mai társadalmunkban is megszólít embereket, akik meghallják az ő hívó szavát, és elkötelezik mellette magukat. Ma is szükség …

Tovább »

Új templom épül Derekegyházon

A Szeged-Csanádi Egyházmegye a csongrádi Derekegyházra új templom felépítését tervezi. A közel­jövőben több templom is épül: Derekegyház mellett jelenleg Tarhosra, Okányba, Nagytőkére és Hódmezővásárhelyre tervez egyházmegyénk új templomot. A templom a kastély előtti parkban, a falu központjában fog megépülni. Helyszínrajzi elrendezését a „keletelés” igénye, valamint a településen kialakult úthálózat rendje együttesen …

Tovább »

A mórahalmi egyházközség jubileumi eseményei Szent László évében

A kormány nemzetpolitikai államtitkársága által a 2017-es esztendőre meghirdetett Szent László-évhez a mórahalmi egyházközség is örömmel csatlakozott, lévén a város templomát is a nagy király tiszteletére szentelték. Az év során a Kárpát-medence magyarlakta területein különös figyelem fordult a Szent Lászlóról elnevezett településekre, illetve a neki szentelt templomokra László király trónra lépésének …

Tovább »

A keresztény értékrend létjogosultsága Európában Három tenger konferencia

2017. november 17-én a szegedi Gál Ferenc Főiskolán került sor a „Világok találkozása, kultúrák ütközése – a kelet-közép-európai értékrend létjogosultsága a multikulturális Európában. A Három tenger koncepció, mint a regio­nális együttműködés új dimenziója” című nemzetközi konferenciára, amelyet a főiskola Klebelsberg-termében tartottak.   A Három tenger koncepciója a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az …

Tovább »

„Egyetlenegy közös kincsünk van, és ez a hazánk…”

„Magyarország mára a világ egyik legbiztonságosabb országa. A katonai hivatás a legszebb hivatás, hiszen kevesen vannak azok, akik az életüket adják másokért és kevesen vannak azok, akik a haza szolgálatát ilyen magas szinten vállalják…” Legszebb történelmi hagyományainkat idézi, ahogyan Simicskó István honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség közszolgálati küldetésének ars poeticáját lapunk …

Tovább »

A Magyar Tudomány Ünnepe egyházmegyénkben „Emberközpontú tudomány”

A Magyar Tudomány Ünnepe a Magyar Tudományos Akadémia által 14 éve minden év novemberében megrendezett országos és határon túli programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban. A 2017. év mottója az Emberközpontú tudomány. Egyházmegyénk főiskolája rendezvénysorozattal igyekezett rámutatni a tudomány …

Tovább »

Kiss-Rigó László a magyar püspökök vatikáni ad limina látogatásáról Keletrôl jön a lux, nyugatról a luxus

➜ Az ad limina látogatás idején találkozunk itt, a Vatikáni Rádió stú­dió­jában. Milyen élményekkel távozott a pápai audienciáról, amely egyben az egész hét csúcspontja volt? ➜ Az ad limina látogatás többnyire egy hétig tart és a pápa napirendjéhez, lehetőségeihez igazodik. Ez alkalommal ez volt szinte az első hivatalos programpont. Korábban az …

Tovább »

Tisztelt Olvasók, Kedves Testvérek!

Az emberek többsége – még az érdekesebb lelkűek is – saját életüket, vagy a közvetlen környezetükben élőket érintő kerek évfordulók alkalmából, de talán leginkább az esztendő utolsó napjának estjén, szilveszterezéskor érzelmesen elgondolkodik, elfilozofálgat az idő múlásáról, és az ezzel kapcsolatos változásokról. Mindebben talán adott esetben a kisebb-nagyobb alkoholfogyasztás is segít. A …

Tovább »

90 éve szentelték fel Gyula evangélikus templomát

Ünnepi istentisztelettel emlékeztek templomuk átadásának 90. évfordulójára a gyulai evangélikusok. 1927. december 18-án Raffay Sándor püspök szentelte fel a város legfiatalabb templomépületét. A gyülekezetben jelenleg lelkészi szolgálatot végző házaspár augusztusban érkezett Gyulára, és egy kilenc évtizede jól működő, élő közösséget találtak itt. Az istentiszteleten a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese hirdetett …

Tovább »