2022. május 18., szerda
FONTOS

Címke: egyház

A forrásnál velünk van Isten – a NEK a hit ünnepe

„Most pedig közösségünk felemeli tekintetét, és látóhatárát az isteni Eucharisztiához és Krisztus szívéhez igazítja” – Angalo Bagnasco érsek szavai adták meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitányát szeptember 5-én, a Hősök terén bemutatott nyitómisében. Hívők ezrei gyűltek össze egy héten át Budapesten, hogy élő hittel köszöntsék Jézust az Oltáriszentségben. Jézus emberré lett, meghalt …

Tovább »

Első rekollekció a szemináriumban

  A 2021/22-es tanév első szemináriumi rekollekcióját Ft. Veréb László spirituális atya tartotta. Az elmélkedések során fontos szimbólumként került szóba a ház, mint az élet jelképe. A ház építésének lépései, mozzanatai sok esetben hasonlítanak az élet építésének feladataira. A papságra készület esztendői, a belső építkezés és növekedés évei, amellyel minden növendéknek magának kell szembenéznie. …

Tovább »

Veni Sancte szentmise

  Kiss-Rigó László püspök úr szeptember 17-én reggel, a fél hétkor kezdődő szentmisében ünnepélyesen megnyitotta a szemináriumi tanévet. A szeminárium kápolnájában bemutatott Veni Sancte szentmisében a főpásztor, az elöljárók és a papnövendékek együtt imádkoztak a Szentlélek ajándékaiért.

Tovább »

Kiss-Rigó László püspök, Üzenet

Tisztelt Olvasòk, Kedves Testvèrek!   Az elmúlt három vasárnapon az evangéliumban Jézus olyan témákban ad tanítást, melyek alapvetően befolyásolják minden korban és minden társadalomban az ember közérzetét, boldogságát, életének minőségét. Három hete a szexualitásról, a házasságról volt szó. Gondoljunk bele, mennyi bomlott agyú ideológiával, „érzékenyítéssel” támadják ma a józan észt, …

Tovább »

Bálint Sándor néprajzi látásmódja

  Teremtett világ és kultúra egysége Bálint Sándor a vallási kultúra első komoly hazai kutatója volt. Ennek vizsgálatát anyai örökségének tekintette. Másik fontos kutatási területe Szeged története, művelődés-, építészet- és irodalomtörténete, hangsúlyosan néprajza volt, amelyet apai örökségének tartott. Mindkét területen maradandót alkotott. Újfajta tudományközi látásmódja ma is meghatározó a néprajzkutatásban. Bálint Sándor munkásságát …

Tovább »

Körkép a dél-alföldi kulturális intézményekről

  A művészetközvetítés fundamentumai A Dél-Alföldön számos jelentős kulturális intézmény működik, amelyek mind a közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári), mind a közművelődési színtéren (a művelődési központok és egyéb közösségi terek világában) országos ismertségnek, s sajátos arculatnak és alföldi egyediségnek örvendhetnek. Így kiállításaik és rendezvényeik nemcsak szakmailag és tartalmilag (tudományosan, művészetileg) igényes programok, de …

Tovább »

Színházi és tánckultúra a Dél-Alföldön

Világot teremtő deszkák Az egyházmegye első állandó színháza Szegeden jött létre 1735-ben. A nemes kezdeményezést további, hosszabb-rövidebb életű vállalkozások követték, változó sikerrel. A színielőadások létrehozásában élen jártak iskoladrámáikkal a kegyes piarista iskola tanárai és diáksága. Kelemen László 1800 februárjában az üresen álló fölsővárosi Szent György templomban – az úgynevezett „Tornyos iskolában” – telepítette …

Tovább »

Tanyasi népiskolából az operavilág csúcsára

Két birodalom királynője Tokody Ilona mintha az általa megtestesített operaszerepek éthoszát képviselné a mindennapokban is: Liú hűségét, Micaela odaadását, Mimi és Traviata tragikumát, a Végzet Leonórájának áldozatiságát, Aida és Melinda kiszolgáltatottságát – de Tosca tántoríthatatlan tartása és Nedda lobogó ösztönössége is a vérében van. Ami pedig a hűséget illeti: kivételes dolog, hogy egy magyar …

Tovább »

Muzsikáló Dél-Alföld

  A magyar Alföld kulturális fellegvára Szeged. Király-Kőnig Péter, Fricsay Ferenc, Vaszy Viktor, dr. Szeghy Endre, Vántus István – ilyen nevek fémjelzik az örökséget, amelyre Szeged zenei élete követendő mérceként tartozik tekinteni. Vagy említsük a Szegedhez köthető énekeseket: Karikó Teréz, Gregor József, Berdál Valéria, Gyimesi Kálmán – nem is beszélve a Berdál-Sinkó-féle …

Tovább »

Interaktív foglalkozásra várták a fiatalokat az evangélikus templomban

  Találkozások Istennel címmel tartottak interaktív kiállítást és foglalkozást fiataloknak pénteken, a gyulai evangélikus templomban. A program célja az volt, hogy segítsen a résztvevőknek elgondolkodni azon, milyen szerepet tölt be az életükben Isten, melyek azok a helyzetek, amikor közelebb tudnak hozzá kerülni. Az érdeklődők 14 állomáson mehettek végig, minden állomásnál különféle játékos feladat várt …

Tovább »