2019. augusztus 24., szombat
FONTOS

Bak Sándor nyugdíjba vonul, Szabó János az új igazgató

A képen Szabó János, fotó: OVF

A több, mint 40 évnyi, vízügyi szolgálat, ezen belül 21 éves igazgatói munka után február 8-tól megkezdte felmentési idejét és nyugdíjba vonul Bak Sándor. Helyét Szabó János műszaki igazgatóhelyettes veszi át. Az igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesi feladatait Lúczi Gergely veszi át. Alább a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közleménye olvasható.

“Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2019. február 8. napjával Szabó János műszaki igazgatóhelyettes urat – közalkalmazotti kinevezésének módosításával – határozatlan időre kinevezte a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatói munkakörébe.
Szabó János 1983-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán – vízépítő-mérnöki szakon – építőmérnöki oklevelet szerzett, a diploma után a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál helyezkedett el, a Vízrendezési, Vízhasznosítási és Társulati Osztályra került beosztott műszakiként az öntözési csoporthoz. 1992-től a Műszaki Koordinációs Önálló Csoport irányítója, 1994-től az igazgatóság kivitelezési vállalkozási feladatokat ellátó egységének leválásával létrejött Biztonsági Üzem Kft. ügyvezető helyettese lett. 2006-tól a Vízrendezési és Vízhasznosítási Osztály osztályvezetőjeként, majd 2012-től az igazgatóság műszaki igazgatóhelyetteseként tevékenykedett.
A 80-as évek öntözési fejlesztéseinek aktív részese, a Kettős-Körös jobb oldali töltésfejlesztéseknek, a Mérgesi vízvisszavezető műtárgynak, a gyulai duzzasztómű rekonstrukciójának, a Felső-Tiszai töltésfejlesztés és autópálya építések földmunkáinak, a Tisza híd alapozásának irányítója volt. Az árvízvédekezések során több komoly beavatkozással járó védekezésben vett részt: 1995-ben a Mérgesi megnyitás ideiglenes
elzárását, 2000-ben pedig a román területen történő töltésszakadásból kitörő vizek visszavezetését irányította. Belvízvédekezései sorából kiemelkedő a 2010. évi, mely során négy hónapon keresztül az igazgatóság valamennyi szivattyútelepe üzemelt. Részt vett a 2013-ban rekordot döntő dunai árvízvédekezésben, Esztergomban látott el szakaszvédelem-vezetői feladatokat.
2010-ben a több, mint 25 éves vízügyi tevékenysége elismeréseként Vásárhelyi Pál díjjal, majd 2015-ben a 30 éves tevékenységéért a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki.

Az igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese 2019. február 8. napjától Lúczi Gergely úr. Lúczi Gergely 1997-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskola építőmérnöki karán végzett, majd 2001-ben a jogi szakokleveles mérnök
végzettséget is megszerezte. 1997-ben helyezkedett el a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízgazdálkodási Osztályánál ügyintézői munkakörben, majd 2004-ben csoportvezetői és 2008-ban osztályvezetői megbízást kapott. 2012-től a Műszaki Biztonsági Szolgálat
szolgálatvezetőjeként tevékenykedett.
Több védekezés során, mint osztagvezető irányította az ár- és belvízvédekezési munkákat, mely során kiválóan kamatoztatta magas szintű szakmai ismereteit, ezért 2013-ban megkapta az Árvíz és Belvíz Elleni Védekezésért Emlékérem ezüst fokozatát.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese 2019. február 8-tól változatlanul Holecz Magdolna asszony.”

Nézze meg ezt is:

Átadták a Gyulai Tankerületi Központ felújított épületét

14 településen összesen 16 oktatási intézmény újult meg a közelmúltban a Gyulai Tankerületi Központban közel …