2024. június 20., csütörtök
FONTOS

Impresszum

Tulajdonos: Szeged-Csanádi Egyházmegye, képviseli:

Dr. Kiss-Rigó László püspök

Ügyvezető igazgató: Dr. Antal Zsolt

Felelős szerkesztő: Csiszér Áron

A Gyula Tv állandó munkatársai: Dévényi Endre, Lévai Ildikó, Panyi-Horváth Szilvia, Szabó Zoltán

További munkatársaink: Bihari Mária, Kiss-Egri Dóra

Copyright Gyula Tv Kft. – Minden jog fenntartva. Jelen weboldal tartalmát vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel (elektronikus vagy más módon) a tulajdonos engedélye nélkül közölni!

 

Gyula Tv Kft.
5700, Gyula, Petőfi tér 1.
Tel.: 06/66-468-335
E-mail: gyulatelevizio@gmail.com
© Gyula Tv Kft. 2011

Szerzői jogi tájékoztató

 

A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal átveszi a honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

Ettől eltérő módon vagy mértékben történő tartalmi átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Látogató mint szerző (továbbiakban: Szerző) a jelen weboldal részére továbbított, szerzői jogvédelem alá eső művek (továbbiakban: Mű/Művek) szerzője a továbbítással hozzájárul ahhoz, hogy a Műveket Társaságunk felhasználja, azokat hasznosítsa, valamint a Művek felhasználási és vagyoni jogait átruházza.

A Szerző a továbbítással hozzájárul a Művek időben és térben nem korlátozott felhasználásához, valamint lemond a felhasználási és a vagyoni jogok átruházásával kapcsolatos jogairól Társaságunkkal részére és azok részére, akiknek Társaságunk felhasználási jogot enged, a felhasználási és/vagy vagyoni jogokat átruházza.

A Szerző a továbbítással kifejezetten lemond a Műveknek a Társaságunk részéről történő további felhasználásával, a felhasználási és vagyoni jogok értékesítésével, átruházásával kapcsolatos vagy azzal összefüggő bármilyen díjigényéről.

Az érintettek Társaságunktól felvilágosítást és tájékoztatást kérhetnek a Művek felhasználásáról és további kezeléséről.