2022. december 5., hétfő
FONTOS

A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként újabb kormányzati intézkedés segíti az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését.

A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit. A bürokráciacsökkentő intézkedésnek köszönhetően akár a bejelentéstől számított kilencedik naptól szabadon elkezdhető lesz a kívánt tevékenység.

Új rendeletet alkotott a kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről. A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles
tevékenységek – egyes kivételekkel – már az elektronikus úton – ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján – történő bejelentést követően gyakorolhatók
lesznek. Így sok más ügy mellett például az üzletek működésének engedélyezése, vagy egy építmény használatba vételének engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a rendeletnek köszönhetően.
Május 18-ától, hétfőtől lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló kormányrendelet. Így ezen időponttól az állampolgárok a kormányhivatal főosztályainak hatáskörébe tartozó ügyekben a bejelentes@bekes.gov.hu e-mail címen tehetik meg bejelentéseiket. A járásokban
élők a lakhelyük szerint illetékes járási hivatal, e célra létrehozott e-mail címére: bejelentes.bekesjaras@bekes.gov.hubejelentes.bekescsabajaras@bekes.gov.hu,
bejelentes.gyomaendrodjaras@bekes.gov.hubejelentes.gyulajaras@bekes.gov.hu, bejelentes.mezokovacshazajaras@bekes.gov.hu, bejelentes.oroshazajaras@bekes.gov.hubejelentes.sarkadjaras@bekes.gov.hu, bejelentes.szarvasjaras@bekes.gov.hubejelentes.szeghalomjaras@bekes.gov.hu  küldhetik bejelentéseiket.
Amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha másik
szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő
tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

A hivatalok többek között akkor tilthatják meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá,
ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság – az eddigi szabályok szerint – teljes körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást. Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentés nemcsak kisebb adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra és
magánszemélyekre, de az illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak is csak az ötven százalékát kell befizetni, amennyiben nem szükséges az engedélyezési
eljárás.

A rendelet nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyek esetén nemzetközi vagy uniós szabályozás alapján mindenképpen szükséges az engedélyezési eljárás, így például
a tűzfegyver megszerzéséhez és tartásához ez után is szükséges az eljárás lefolytatása. A rendelet továbbá nem vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal,
igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre, valamint azokra sem, amelyek során a hatóságnak kell mérlegelnie valamilyen pénzbeli vagy természetbeni juttatás megállapítását. A rendelet más ügycsoportokat is felsorol, amelyek esetén továbbra is szükséges az engedélyezés, ilyenek többek között a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, a jármű műszaki vizsga, a honosítás és az eredetvizsgálat vagy a bányászattal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek.
Évente 3-4000 különböző eljárásfajtában mintegy 25 millió engedélyezési eljárást folytatnak le a kormányhivatalok és más közigazgatási szervek. A mostani rendelet
illeszkedik a már korábban meghozott, bürokráciacsökkentést célzó intézkedések körébe, amelyek által a kormány több lépésben csökkentette az eljárások számát,
eltörölte vagy mérsékelte az illetékeket, és rövidítette az ügyintézési határidőket.

Nézze meg ezt is:

Kedvenc mesém: A csillagász, a lopó, a vadász meg a szabó

A magyar népmesék sorozat következő epizódját a karácsonyi iskola tanulójától, Popa Viktóra Reginától hallhatjuk.