2024. május 25., szombat
FONTOS

Tovább folytatódik az M44-es építése

A NIF Zrt. tájékoztatása szerint az M44-es Lakitelek- Tiszakürt szakaszán, a főpályán – a műtárgyak kivételével – már végig aszfalt kötőréteg van, folyamatban van a kopóréteg terítése. A 4625 j. úti csomópont körforgalmú alcsomópontjai elkészültek, a terelés megszűnt. A 4515 j. út 1,9 km-es tiszakürti bekötő szakaszát az M44 feletti híddal együtt várhatóan júliusban átadják a forgalom számára.

A Tisza-hídnál az alépítményi munkálatok elkészültek. A hullámtéri hidak előregyártott vasbeton hídgerendáinak beemelése megtörtént, a vasbeton pályalemez és a szegélyek alatti szigetelés elkészült. A jobb parti hullámtéri hídon a szegélyek, hídfő elkészült, a bal parti hídon ez folyamatban van. A mederhidat tartó vasbeton pilonok elkészültek. A mederhíd acélszerkezete a kétoldali tolási fázisok után 2020. novemberében összekapcsolódott, a hídszerkezet folyamatos. A mederhídon a vasbeton pályalemez zsaluzása, vasszerelése folyik, valamint megkezdődött a feszítőkábelek behúzása és feszítése, pilononként 4-4 pár elkészült, folyik a pályalemez betonozása. A szakaszon a Tisza hídon kívül 6 kisebb műtárgy is épül.

A Lakitelki Mérnökségi telepnél az iroda és a műhelyépület építése a befejeződött. A használatba vételi engedélyt 2020. december 21-én kiadták. A többi épület – sótáróló, hidegraktár, elemes tároló -, szerkezetileg kész, a befejező munkálatok folynak. A telepen belüli közművezetékek, térburkolatok elkészültek. A telepet körbevevő kerítés építési munkái, tereprendezés növénytelepítés van folyamatban.

M44 Szentkirály- Lakitelek szakasz

A Szentkirály- Lakitelek szakaszon, az M44 nyomvonalán fakivágás, bozótirtás, lőszermentesítés megtörtént. A töltésalapozás és töltésépítés folyamatos. A műtárgyaknál zajlik a konszolidáció.

M44 Kecskemét (5 sz. főút)- Szentkirály szakaszon a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása várhatóan 2021. június elején megtörténik.

A projekt által mindösszesen 519 ingatlan érintett területszerzéssel. Az előmunkálati engedélyek rendelkezésre állnak, az régészeti próbafeltárások lezárultak, a teljes felületű feltárások hamarosan megkezdődnek.

A szükséges ingatlanok megszerzése elindult, a vételi ajánlatok kiküldésre kerültek. 198 ingatlan esetében megkötötték az adásvételi szerződéseket, 241 ingatlan esetében már folyamatban van a kisajátítási eljárás, 13 ingatlan esetében megszületett a kisajátítási határozat.

Nézze meg ezt is:

Látványos kötetben írta meg Németváros történetét Erdmann Gyula

  A napokban megjelent, és küllemében sokak számára meglepetést okozott Erdmann Gyula történész, nyugalmazott levéltár …