2024. április 22., hétfő
FONTOS

Több városi kitüntetést adtak át március 15-én, Gyulán

A március 15-ei programsorozat délután ünnepi képviselő-testületi üléssel folytatódott a városháza dísztermében.

Görgényi Ernő polgármester beszédében kiemelte, minden korban vannak olyan igazodási pontok, amelyek nemzeti egységet teremtenek. Ilyen március 15-e, azaz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc és annak emléke.

A gyulai képviselő testület 2015 május 28-án alkotta meg a grémium által adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletét. Célja, hogy méltó elismerésben részesítse mindazokat, akik a város érdekében kiemelkedően dolgoztak, munkásságukkal hozzájárultak a város hírnevének gyarapításához. Emellett tevékenységükkel életük során gazdagították az egyetemes civilizáció értékeit, az élet valamelyik területén kiemelkedő eredményeket szereztek, személyük és cselekedeteik példaként állíthatók a jelen és az utókor elé.

„Gyula Városért” kitüntető címet kapott Nagy János professor emeritus, az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny elnöke. Ő március 2-án, a verseny Kárpát-medencei döntőjének záróünnepségén vette át az elismerést.

A város érdekében magasfokú empátiával, kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért, példaértékű tevékenységéért, valamint az általa elért elévülhetetlen érdemekért „Kiváló Polgár” kitüntető címet vehetett át Becsyné Szabó Márta Mária címzetes főjegyző.

A város kulturális életének szervezésében betöltött meghatározó és közösségépítő több évtizedes szerepvállalásáért, lokálpatrióta tevékenységéért „Gyula Városért” kitüntető címet vehetett át Kósa Zsuzsanna Katalin a Simonyi Imre Emlékszoba kialakításának kezdeményezője.

A több évtizeden át töretlen szakmai igényességgel, elhivatottsággal és fáradhatatlan munkakedvvel végzett pedagógiai tevékenységéért „Gyula Városért” kitüntető címet vehetett át Marsi Katalin Mária nyugállományú pedagógus.
A város sportéletének szervezése és infrastrukturális fejlesztése területén elért elévülhetetlen érdemeiért, valamint több évtizedes, a gyermekek és fiatalok sporttehetsége kibontakoztatása érdekében végzett oktató-nevelő munkásságáért „Gyula Városért” kitüntető címet vehetett át Kertes István, a Gyulasport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A kiemelkedő hivatástudattal, diákbarát attitűddel végzett több évtizedes munkásságáért „Gyula Városért” kitüntető címet vehetett át Repiskyné Radics Anna a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgató-helyettese, magyar-román szakos tanára, újságíró.

A munkájában tanúsított példamutató és bajtársias magatartásáért, a civil társadalomban a helyi közösségek irányába tanúsított szociális érzékenységéért és közösségépítő szerepvállalásáért „Gyula Városért” kitüntető címet vehetett át Kiss József nyugállományú tűzoltó alezredes, számos civil szervezet vezetője.

Az ifjúságügy, a közösségfejlesztés és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítményükért „Gyula Városért” kitüntető címet kapott a Mi egy Másért – Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület kollektívája.
A négy évtizede, példamutató hozzáállással, kreatív és segítőkész feladatvállalással végzett áldozatos, értékteremtő munkásságáért „Gyula Város Szolgálatáért” kitüntető címet vehetett át Kisné Czeglédi Márta gyermekkönyvtáros.

A város érdekében kiemelkedő hivatástudattal és felelősséggel végzett pontos, lelkiismeretes szolgálatáért, valamint sokoldalú szerepvállalásáért „Gyula Város Szolgálatáért” kitüntető
címet vehetett át Petróczki Gábor Jenő, a Gyulai Polgármesteri Hivatal kommunikációs referense.

A több mint három évtizede kiemelkedő szakmai színvonalon, nagyfokú elkötelezettséggel végzett példaértékű és lelkiismeretes munkásságáért „Gyula Város Szolgálatáért” kitüntető
címet vehetett át Benkő Judit Krisztina, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati vezetője.

A március 15-ei program az Erkel Társaság 33. történelmi hangversenyével zárult.

 

Nézze meg ezt is:

Főhajtás az Alföld nagyasszonya, gróf Wenckheim Krisztina emléke előtt

  Százhetvenöt esztendeje született, s egy évszázada hunyt el gróf Wenckheim Krisztina, „a leggazdagabb árva”, …