2020. szeptember 24., csütörtök
FONTOS

Felújítják a közüzemi kft székházát

Pályázatot nyújt be a Gyulai Tankerületi Központ négy gyulai általános iskola fejlesztésére: ez a napirend is terítéken volt a városi képviselő-testület soros ülésén.

Döntött a grémium a közüzemi kft székházának felújításáról, és elfogadta több önkormányzati cég gazdálkodását és üzleti tervét.

Kiss Szabolcs, a 8. számú választókerületben nyertes Fideszes képviselő eskütételével kezdődött a városi képviselőtestület soros ülése. Az interpellációk sorát Durkó Károly kezdte, aki a Hársfa utcában zajló építkezés miatt tönkrement útfelület kijavítását szorgalmazta, a képviselő azt a választ kapta, hogy a mérnöki osztály kötelezi a kivitelezőt az okozott kár kijavítására, de a teljes felújításra csak a későbbiekben kerülhet sor, mert több más utca prioritást élvez. Szabó Károly azt a kérdést tette fel, hogy az iskolákban lévő két műfüves pálya karbantartása kinek a feladata, amire azt a választ kapta, hogy ez a tankerületi központhoz tartozik, ezért egy egyeztetést fognak a munka elvégzésével kapcsolatban kezdeményezni.

Torma Béla a városi zöldfelület nem megfelelő gondozására hívta fel a figyelmet, illetve a zöldhulladék késedelmes elszállítását is jelezte. A válaszból kiderült, hogy a közüzemi kft-nek a jelenlegi eszköz parkja és a dolgozóinak létszáma a májusi csúcsidőben csak ekkora kapacitást tesz lehetővé, ezért rotációban végzik a munkát, így mindig lesznek területek, ahol csak később tudják levágni a füvet.

Ökrös István a szeméttelep nyitva tartásának meghosszabbítását kérte, mert jelezték neki, hogy hétvégén és este már nem tudják kivinni a lakosok a keletkezett hulladékot.  A válaszból kiderült, hogy a korábbi felmérések szerint erre nem volt akkora igény, hogy tovább legyen nyitva a telep, de megnézik, hogy milyen lehetőség lehetne a rugalmasabb nyitva tartásra, a lakossági igényekhez igazodva.

Kiss Tamásné jelezte, hogy a Temesvári úton egyes villanyoszlopok megvannak dőlve, ennek kijavítását kérte. A DÉMÁSZ a megkeresésre jelezte, hogy szerintük a probléma nem igényel azonnali beavatkozást, de felvették az éves felújítási tervükbe és üzemezve fogják elvégezni a munkát.

Bod Tamás, jelezte, hogy gyalogátkelőhely, fekvőrendőr illetve jelzőlámpa hiányában veszélyes az áthaladás a Gyep utca és a Csabai út keresztezésénél kerékpárút jobb oldaláról a baloldalra. Mint kiderült itt korábban volt tábla kihelyezve, ami felhívta a közlekedők figyelmét a fennálló veszélyre, ám ezeket eltulajdonították. A képviselő azt az ígéretet kapta, hogy a közüzemi kft illetékesei visszahelyezik az ellopott jelzőtáblákat.

A fő napirendek között döntött a testület az óvodai létszámról, a következő tanévben 26 csoportot indítanak. Döntött a grémium a Gyulai Várszínház, a Gyulakonyha, a Gyulasport és a Gyulai Hírlap nonprofit kft-k, tavalyi évi gazdálkodásainak illetve idei évi üzleti terveinek elfogadásáról. Jónak és hasznosnak ítélte a testület a 2016 évi gyermekvédelmi beszámolót, amit egyhangúan el is fogadott. Megnyerte a város azt a 160 millió forintos pályázatot, melynek segítségével a közüzemi kft székházában energetikai fejlesztést hajtanak végre. Ennek keretében sor kerül a nyílászárók cseréjére homlokzati szigetelésre és más munkálatok elvégzésére. Kinyilvánította a város vezetése elkötelezettségét Békéssel és Békéscsabával közösen a zöld folyosó projekt mellett, melynek keretében az élővízcsatorna és környezetének rehabilitációját valósítanák meg, több éves ütemben közel tíz milliárd forintos értékben. Döntés született a Kossuth utca világításának fejlesztéséről is, hiszen egy idegenforgalmilag frekventált területről van szó, és további világítótestek beüzemelése szükséges, hogy még szebb arcát mutassa ez a szakasz. A testület -mint tulajdonos- hozzájárult ahhoz, hogy a Gyulai Tankerületi Központ pályázatot nyújtson be a kezelésében lévő iskolák felújítására. Így régóta időszerű jelentős fejlesztést hajtanának végre a Dürer, a Bay és az Ötös iskolákban illetve egy tornaszobát alakítanának ki az Implomban.

 

Zárt ülésen a grémium a Békés megyéért kitüntető cím adományozásáról döntött.

Nézze meg ezt is:

A pályaorientáció megerősítése volt a fő cél a katolikus iskolában

    Pályázatzáró értekezletet tartott a Karácsonyi János Iskola tanári kara, egy kétéves pályaorientációs programot zártak le …