2019. május 23., csütörtök
FONTOS

Nemzetiségi konferencia Szarvason

Balról jobbra: Kozma Gábor, Kiss-Rigó László, Igor Furdik, Florin Trandofir Vasilioni

Hetedik alkalommal rendezték meg április 18-án a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának Pedagógiai Karán a nemzetiségi konferenciát. A Hittel élni – a gyermek a nemzetiségek jövője címet viselő rendezvény védnöke Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök volt.

A szarvasi főiskolának mindig is kiemelt szerep jutott a hazai pedagógusképzésében, különösen a szlovák, román, roma és német tanítók és óvodapedagógusok képzése vonatkozásában. A képzések jelentőségére való tekintettel idén már hetedik alkalommal rendezte meg a Gál Ferenc Főiskola a nemzetiségi konferenciát, amelyen a Pedagógiai Kar részéről elsőként Lipcsei Imre dékán köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Magyarországon élő kisebbségek körében egyre kevesebbet használják az adott nemzetiség nyelvét, különösen fontossá válik a nemzetiségi pedagógusok szerepvállalása az értékmegőrzés terén.

A konferencia védnöke, Kiss-Rigó László püspök köszöntőjében a nemzethez és a nemzetiséghez való tartozás kapcsán arra mutatott rá, hogy a kereszténység mindig nagyban segítette a kisebbségeket hagyományaik, nyelvük és értékeik megőrzésében. Hozzátette, ez a konferencia az érték nélküli eltömegesedéssel szemben a közösségek nemzetiségi hagyományainak megőrzésében játszik kiemelkedő szerepet.

A rendezvényen jelen volt Ritter Imre, aki a nemzetiségi kisebbségi parlamenti képviselői mandátum megszerzésével a jövőben már országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. Mint mondta, az összes magyarországi nemzetiséget támogatni fogja parlamenti munkája során.

Szintén jelen volt az eseményen Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a Gál Ferenc Főiskola zászlóshajója a nemzetiségi oktatásnak, és a kormányhivatal a jövőben mindent meg fog tenni, hogy segítse a főiskola munkáját. A nemzetiségi hagyományápolás fontossága kapcsán utalt az Alaptörvény nemzeti hitvallására, amely úgy fogalmaz, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.

Kozma Gábor, a főiskola rektora szerint a nemzetiségek számára elemi kérdés a felmenőkhöz való kötődés, amelyben a hagyományos családi modell mellett a pedagógiai munkának is kiemelt jelentősége van. A rektor hozzátette, a közösségek számára ilyen formán létkérdés saját kultúrájuk és nemzeti identitásuk megőrzése.

A rendezvényen felszólalt továbbá Florin Trandafir Vasiloni, Románia gyulai főkonzulja, Juhász Tibor, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, Igor Furdik szlovák főkonzul, Szpisák Attila evangélikus lelkész, Babák Mihály, Szarvas város polgármestere, valamint Várfi András, a Békés Megyei Önkormányzat társadalmi megbízatású alelnöke. A plenáris ülést követően a megjelentek szlovák, román és német anyanyelvi szekcióülések keretében folytatták szakmai megbeszéléseiket.

Nézze meg ezt is:

Fényes istenarcok

Az ezredforduló magyar egyházművészetének jelentékeny alkotója, Ozsvári Csaba alkotásai népesítették be a székesegyház kiállítóterét nagyböjt …