2024. május 25., szombat
FONTOS

2024 az imádság éve

Ferenc pápa január 21-én megnyitotta az imádság évét, amelynek célja, hogy segítsen felkészülni a 2025-ös szentévre.

Ferenc pápa először akkor tett utalást az imádáság évére, amikor 2022. február 11-én a 2025-ös jubileumi év előkészületeiről írt levelet Rino Fisichella érseknek, az akkori Új Evangelizáció Pápai Tanácsa elnökének (ma Evangelizációs Dikasztérium). Akkor így fogalmazott az egyházfő: „A felkészülés ezen időszakában már most örömmel gondolok arra, hogy a jubileumi eseményt megelőző 2024-es évet az imádság nagy »szimfóniájának« szentelhetjük. Mindenekelőtt azért, hogy visszanyerjük a vágyat arra, hogy az Úr jelenlétében legyünk, hogy hallgassuk és imádjuk őt” – jelölte meg az imádság éve célját az egyházfő.

A Szentatya 2024. január 21-én délben, Isten igéjének vasárnapján az Úrangyala elimádkozása után ekként jelentette be az imádság évének kezdetét: „Ma elkezdjük az imádság évét, melyet annak szentelünk, hogy újra felfedezzük, milyen nagy értéke van az imádságnak, és hogy feltétlen szükségünk van rá mind személyes életünkben, mind az egyház és a világ életében”.

Két nappal azután, hogy az egyházfő bejelentette az imádság éve kezdetét, az Evangelizációs Dikasztérium sajtótájékoztatót tartott a Vatikán idei terveiről. „Ez az év nem a különleges kezdeményezésekről szól, hanem inkább egy kiváltságos időszak, amikor újra felfedezhetjük az ima értékét, a napi ima szükségességét a keresztény életben. Ideje felfedezni, hogyan kell imádkozni, és mindenekelőtt, hogyan neveljük a mai embereket az imára a digitális kultúra korában, hogy az ima hatékony és gyümölcsöző legyen” – mondta el Rino Fisichella érsek, a dikasztérium proprefektusa. Hangsúlyozta: „Nem tagadhatjuk azt a tényt, hogy korunk mélységes igényt mutat a spiritualitás iránt. Minél hangosabb a technológia kiáltása, amely úgy tűnik, hogy kielégíti minden vágyunkat, annál mélyebben észleljük az igazi spiritualitás keresését”, amely minden embert rávezet, hogy találkozzon Istennel – magyarázta a főpap.

Hozzátette: a pápa el kívánja indítani az „imádság iskoláját”, amely keretében bizonyos csoportokkal, olykor akár spontán módon, közösen imádkozik, hogy jobban megértsék az imádság különféle formáit: a hálaadástól a közbenjárásig, a szemlélődő imától a vigasztaló imáig, a dicsérettől a könyörgésig. Az érsek azt javasolta, hogy olvassuk el a pápának az imáról szóló elmélkedéseit, amelyek a 2020 májusa és 2021 júniusa közötti általános kihallgatásokon hangzottak el.

A sajtótájékoztatón Graham Bell, a dikasztérium altitkára ismertette a Jegyzetek az imáról című nyolckötetes könyvsorozatot, amelyet a Vatikán a következő hónapokban jelentet meg. Ennek első kötetét éppen a sajtótájékoztató napján adták ki Imádkozni ma: leküzdeni a kihívást címmel. Az olasz Angelo Comastri bíboros által szerzett műhöz, mint az egész sorozat bevezető kötetéhez Ferenc pápa írt előszót. Ebben a Szentatya arra hívja a keresztényeket, hogy a jubileumi évre készülve buzgón imádkozzanak a háborúk, az ökológiai-gazdasági-társadalmi válság és a selejtezés kultúrája sújtotta világunkért. „Az ima a hit lélegzete, annak legmegfelelőbb kifejezése” – állapította meg az egyházfő.

Az Evangelizációs Dikasztérium különféle segédanyagokat fog kiadni a közösségek, családok, fiatalok, papok és szerzetesek számára, amelyek használhatók az imádság évében. A vatikáni hivatal arra biztatja az egyházmegyéket, hogy mozdítsák elő azokat a kezdeményezéseket, amelyek emlékeztetik az embereket az egyéni és a közösségi ima központi szerepére. A hivatal szerint ennek egyik formája ún. „imazarándoklatok” szervezése egyházmegyei szinten. Ezeket a heti vagy havi rendszerességű „imádság iskolája” alkalmakat a püspök vezeti, és az egész hívő nép számára nyitottá kell tenni.

A 2025-ös szentév – amelynek mottója: „A remény zarándokai” – 2024. december 24-én veszi kezdetét, amikor a pápa megnyitja a Szent Péter-bazilika szent kapuját. Mintegy 35 millió zarándokot várnak a Vatikánba és Rómába 2025-ben, amely az első rendes szentév lesz a 2000-es nagy jubileum óta.

Nézze meg ezt is:

Eredményesen szerepelnek a szegedi utánpótlás csapatok

  Az eredményességet elsősorban abban mérjük, hogy a csapataink és a játékosaink mennyit tudnak egy adott évben …