2024. május 25., szombat
FONTOS

Új díjat alapított csütörtöki ülésén a gyulai képviselő-testület

Több témában született döntés az idei első képviselő-testületi ülésen. A grémium többek között beszámolót hallgathatott meg a polgármesteri hivatal 2022. évi munkájáról. Csige Gábor jegyző szerint a tavalyi év színes volt a hivatal működése kapcsán.

A fő napirendi pontok között elfogadták a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft 2023-2037 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítását. A határozat alapján a Paradicsomi lakótelep melletti ingatlanok közművesítését 2023-ban meg kell valósítani. Az ivóvízhálózat bővítése 53, a szennyvízhálózat bővítése pedig 32 millió forintba kerül. Mivel a tavalyi évben elkészített gördülő fejlesztési tervek a bővítési munkálatokat nem tartalmazzák, ezért volt szükség a módosításra.

Döntés született vízilétesítmények tulajdonjogának átruházásáról is a Magyar Állam javára. Olyan csatorna és árok ingatlanok vannak az önkormányzat tulajdonában, amelyek az állam tulajdonában álló vízilétesítmények közé ékelődtek. Az egységes, hálózatszerű, szakszerű közfeladat-ellátás érdekében indokoltnak tartja az üzemeltetési feladatokat ellátó Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, hogy az ingatlanok az állam tulajdonába és az igazgatóság kezelésébe kerüljenek.

Egy új kitüntető cím alapításáról is döntött a testület. Az elismerés annak adományozható, aki magánvagyonából, társasági részesedéséből vagy a társaság, szervezet vagyonából jelentős mértékben támogatta a várost, vagy a Gyulán működő olyan szervezeteket, melyek közfeladatokat látnak el. Ezzel elősegítve az általuk ellátott közfeladat minél magasabb színvonalon történő megvalósítását, a közösségi élet fejlődését. A “Pro Mecenatura Urbis Gyula” kitüntető cím díjaként egy Erkel büszt adnak át.

Egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról is döntött a grémium.

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás átadásának kezdeményezéséről is döntés született az ülésen. Az átalakítás a fokozatosság szem előtt tartásával valósul meg. Erre figyelemmel a feladatellátás állami mentőszolgálat általi átvételére nyitva álló végdátum 2024. február 29-e. E dátumot megelőzően pedig fokozatos feladatelvállalás valósul meg.

A testület zárt ülésen a március 15-én átadandó önkormányzati kitüntetésekről döntött.

Nézze meg ezt is:

Látványos kötetben írta meg Németváros történetét Erdmann Gyula

  A napokban megjelent, és küllemében sokak számára meglepetést okozott Erdmann Gyula történész, nyugalmazott levéltár …