2024. július 21., vasárnap
FONTOS

Újkígyóson ülésezett a vármegye önkormányzatának közgyűlése

Újkígyóson ülésezett Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése június 15-én.

Többek közt tájékoztató hangzott el Békés vármegye közbiztonságának helyzetéről és az önkormányzati hivatal 2022. évi tevékenységéről is.

Elsőként Botyánszki Pál, Újkígyós polgármestere a TOP-ban (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) és a TOP Plusz programban történő, a várost érintő fejlesztések közül emelt ki néhányat. A vármegye önkormányzatával együttműködve ipari parkot létesítettek a városban, kerékpárutat építettek és energetikai fejlesztések is történtek.

A csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése jelenleg is folyamatban, van, de barnamezős beruházásról is beszélt a városvezető.

Kiemelt napirendi pont volt Békés vármegye közbiztonsági helyzete, erről Vörös Ferenc rendőr ezredes, Békés vármegye rendőrfőkapitánya számolt be a képviselőknek. Mint elhangzott, a regisztrált bűncselekményeknél a nyomozás- eredményességi mutató a vármegyei főkapitányság esetében a tavalyi esztendőben 86,1 százalékos értéket ért el
(2021-ben ez 79,1 százalék volt). A regisztrált bűncselekmények száma – a rendőri szervek eljárásai alapján, az elkövetés helye szerint – 2022. évben 3766 volt, ami 5,1 százalékkal kevesebb, mint a 2021. évben.

Zalai Mihály a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, a képviselői felvetésekre a közgyűlésen jelen lévő dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és Vörös Ferenc vármegyei főkapitány reagált. Szavai szerint a budapesti diáktüntetéssel kapcsolatban elhangzott: ahol nem érte támadás a rendőrséget, ott intézkedés sem történt. Kónya István képviselő a szarvasi, békésszentandrási holtágaknál, üdülőövezetekben történő hangoskodásokra hívta fel a figyelmet, és a nyaralóhelyek nyugalmát, a helyi rendeleteket rendre figyelmen kívül hagyó helyzeteknél kért segítséget a hatóság embereitől.

– Itt fokozott figyelmet ígértek a rendőrség részéről – tájékoztatott Zalai Mihály. – Illetve felvetődött, hogy Orosházán egyes hírek szerint egy csoport alakult, mely önbíráskodásra buzdít. Főkapitány úr elmondta, a rendőrség tud a szerveződésről, miközben arról is tájékoztatott bennünket, hogy a  bűncselekmények száma nem támasztja alá azt, amiért a csoport létrejött – fűzte hozzá az elnök.

Az önkormányzati hivatal 2022. évi tevékenységéről is beszámoló hangzott el. Zalai Mihály ezzel kapcsolatban elmondta: 30 milliárd forint értékű a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által támogatott fejlesztést menedzselt a hivatal.

Mint megjegyezte, az Újkígyóshoz hasonló méretű vármegyei településeken jellemzően nem áll rendelkezésre olyan fejlesztési szakember, aki ezeket a fejlesztési projekteket előkészítse, menedzselje. Ezek a falvak, városok a vármegyei önkormányzathoz fordulhatnak, ahol nemcsak a tervezésben és a koordinációban, de a végrehajtásban is segítenek az önkormányzati hivatal szakemberei.

– Napirendi pontként szerepelt még az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán hozott békepárti, parlamenti határozathoz való csatlakozás is. A napirendhez néhány ellenzéki képviselő önálló határozati javaslatot terjesztett be, amely különböző gazdasági elemeket is tartalmazott, miközben a határozat eredeti szövegét elfogadhatónak találták,
egy-két ponttól eltekintve. Végül a képviselők az eredeti határozatot fogadták el 10 igen és 4 tartózkodás mellett, amely egyébként tartalmazza Oroszország elítélését, a menekültek megsegítését és azonnal tűzszünetet, valamint béketárgyalásokat kezdeményez és javasol – tájékoztatott Zalai Mihály.

A közgyűlés zárása után néhány projekt alakulását mutatta be Botyánszki Pál polgármester. A helyszínen adott tájékoztatást az újkígyósi iparterület kialakításáról, és a belvíz-, valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítéséről és rekonstrukciójáról.

 

Nézze meg ezt is:

Négy fotóklub állított ki a Szent Miklós parkban

  Tűz és Víz címmel két magyarországi és két romániai fotóklubnak nyílt szabadtéri kiállítása a …