2024. július 15., hétfő
FONTOS

Megkezdődött a választásokra való felkészülés

Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése legutóbbi ülésén megválasztotta a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

A bizottságba bekerülő személyek a megválasztást követő napon letették esküjüket, átvették megbízólevelüket és megtartották alakuló ülésüket is.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a vármegyei területi választási bizottságok (TVB) tagjait az
önkormányzati választást megelőző évben október 1. és november 30. között kell megválasztani. Békés
Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. november 16-i ülésén – a területi választási iroda
vezetője indítványára – minősített többséggel döntött a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottság
tagjai és póttagjai személyéről. A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a
választás törvényes rendjének helyreállítása.

A TVB a vármegyében lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szerepelő és a választási
eljárásról szóló törvényben nevesített összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő három tagból és két
póttagból áll.

A Közgyűlés dr. Magyari János Lászlót, dr. Szelezsán Róbertet és Kocziha Attila Mátyást választotta meg
bizottsági tagként, míg póttagként dr. Kócsa Katalin és Haklik Józsefné lett kijelölve. A megválasztott
tagok és póttagok a megválasztást követő napon esküt tettek Zalai Mihály, Békés Vármegye
Önkormányzata elnöke előtt.

A dr. Magyari János László, dr. Szelezsán Róbert és Kocziha Attila Mátyás alkotta választási bizottság
2023. november 17-én tartotta első ülését, amikor is megválasztotta elnökét dr. Magyari János László
személyében. A bizottság elnökhelyettese dr. Szelezsán Róbert lett.

Nézze meg ezt is:

Jó útra tért az adókerülő

Az adatok elemzésével tárta fel egy cég adózási szabálytalanságait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). …