2024. május 30., csütörtök
FONTOS

Példaadó szemléletű egészségügyi és szociális képzés a GFE-n

Ritz Judit

 

 

A testet és a lelket együtt gondozzák

Az egészségügyi szektor és a szociális szféra egyaránt jelentős szakemberhiánnyal küzd. A Gál Ferenc Egyetem Egészségügyi és Szociálistudomány Kar képzési struktúrája és oktatói egyformán elkötelezettek abban, hogy hallgatóik a magas szintű szakmai tudás mellett megtapasztalhassák a szolgáló szeretettel megélt hivatás­gyakorlás minden szépségét. A végzett hallgatók közül ma már mindenki el tud helyezkedni a választott szakma­területén.

A Gál Ferenc Egyetem Karain az egyént és közösséget magas szinten formáló spirituális atmoszférában zajlik az elméleti, illetve a gyakorlati ismereteinek átadása. Homoki Andrea, a kar Szociális munka tanszékének vezetője büszke arra, hogy olyan professzionális szakembereket képeznek, akik valóságos segítők, akik képesek a hétköznapokban a megelőzés, a fejlesztés és gyógyítás szolgálatába állítani az egyén és környezete erőforrásait.

– A törekvésünk az, hogy diplomásaink munkájuk során úgy legyenek jelen az egészségügyi és társadalmi szolgálatban, ahogyan azt Ferenc pápa 2023. évi apostoli látogatásakor a magyarokhoz intézett szavaival leírta: „Közelségükkel, együttérzésükkel és gyengédségükkel”. A szeretet által vezérelt hivatásgyakorlás átadásában hiánypótló szerepet tölt be tanszékünk. Sokoldalú humán segítői identitás-, személyiség- és szemléletformálást végzünk, amely képessé teszi a nálunk végzetteket arra, hogy alázattal, emberként végezhessék pótolhatatlan munkájukat. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az oktatóink olyan személyiségek legyenek, akik személyes példamutatással tudják ezt a szemléletet képviselni – a tanszékvezető így foglalja össze közösségük küldetését, amely kiváló szakemberek, tanárok, gyakorlatvezetők bevonásával működik.

Az egyetem címzetes docense, Ritz Judit például a Szeged-Csanádi Egy­házmegye Bálint Sándor Sze­re­tet­szol­gálatának főigazgatója. Életpályája kezdetétől fogva az egészségügyi, illetve a szociális gondoskodás területén dolgozik. Szakmai tudása, keresztény hite, intézményvezetői tapasztalata adja a hátteret ahhoz, hogy az elméleti ismeretek átadásán túlmutató értékeket közvetítsen hallgatóinak. Oktatói szakterülete az egészégügyi alapismeretek, valamint a szociális munka, a szándéka pedig az, hogy diákjai olyan elkötelezett szakemberekké váljanak, akik a szakképzettség mellett kiváló emberi tulajdonságokkal is rendelkeznek.

– Az ápolási és szociális gondoskodás óriási, szerteágazó és odaadást igénylő területein dolgozni egyszerre nehéz és lélekemelő. Ha a keresztény erkölcs szabályai mentén alakítjuk ki a mindennapok gyakorlatát, akkor az embert nem pusztán fizikai testként, hanem egységként kezeljük, és a gondoskodás során ápoljuk a lelket is. Ezzel olyan szemléletű ellátás nyújtására leszünk képesek, amit Jézus tanított nekünk – vallja a tanszék több szakmai és állami kitüntetéssel elismert tanára.

Nézze meg ezt is:

Együttműködési megállapodás a római Pápai Szalézi Egyetemmel

  Április 11-én ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá a római Pápai Szalézi Egyetem és …