2024. április 20., szombat
FONTOS

Jubileumi évvel ünnepelnek

 

150 éves a Karolina

A Karolina Iskola 2023-ban ünnepelte alapításának 150. évfordulóját, mely alkalomból jubileumi tanévet hirdettek. A múltat felidézve őrzik értékeit, mely a generációk közös tevékenykedésében és dialógusában része a jelennek és formálja a jövőt. Az év során a diákok értékes eseményeknek, találkozásoknak voltak a részesei. A programsorozat kiemelt eseménye volt a február 2-án tartott Karolina-nap.

A jubileumi események sora 2023. május 8-án Temesváron kezdődött annak emlékére, hogy 1873-ban a Csanádi Püspökség egykori székvárosából Szegedre települtek nővérek az iskolaalapítás szándékával. Oltványi István nagyprépost 1869-es végrendeletében alapítványt tett egy iskolanővéri iskola javára. Így kezdte meg 1873. szeptember 28-án hat iskolanővér a tanítást Szegeden. Temesváron a Boldogasszony Iskolanővérek Notre Dame-zárdatemplomában emléktáblát helyeztek el ennek tiszteletére. Az ünnep a találkozás alkalma volt: nővérek és tanárok, a temesvári Bartók Béla Líceum és a szegedi Karolina Iskola egy-egy osztálya tudtak ismeretséget kötni. A diákok játékos vetélkedőben mérték össze tudásukat. Ez a városi tematikus túra volt az első része annak a kezdeményezésnek, amely során a résztvevők eljuthattak a Boldogasszony Iskolanővérekhez kötődő helyszínekre Temesvár és Szeged között. A 150 év – 150 km – 150 nap Temesvár–Szeged projekt keretében ActionBound alapú kihívások formájában családi, baráti és osztályközösségek túraként, zarándoklatként járhatják be a valamikori iskolanővéri helyszíneket. Lippa, Máriaradna, Nagyszentmiklós vagy Csanád mind őrzik a rendi hagyatékokat, ezek felfedezésére hívott az „Iskolanővérek útja”.

– A 150 évet felölelő tematikus út célja, hogy közelebb hozzon mindannyiunkat az iskolanővéri, a történelmi hagyományokhoz, a magyarsághoz, ugyanakkor a személyiségünkhöz, önmagunkhoz is – fogalmazott a szervezők nevében Dely Zsófia, az iskola tanára.

Az 1873. szeptember 28-án tartott első tanítási napot felidézve jubileumi emléknapot tartottak. A dómban hálaadó szentmisét ünnepelt Kiss-Rigó László püspökkel az iskola közössége, és megkoszorúzták az iskola falán elhelyezett Oltványi-emléktáblát. A folytatásban koncertet szerveztek a Szent Gellért Fesztiválhoz kapcsolódva a dómban.
A 150. évforduló szimbóluma egy jeles ünnepi eseményt felelevenítve a nefelejcs Ne-felejts: Oltványi István és Pál temesvári egyházi levéltárban őrzött hagyatékát áttanulmányozva találtak egy dokumentumot, melyben az iskola igazgatója beszámolt arról, hogy Ferenc József 1883-ban Szegedre látogatott, melynek során a tervezett programját megszakítva elment az iskolanővérekhez is. Az 1892-es iratban pedig az erre a látogatásra emlékező nefelejcsünnepély forgatókönyvére bukkantak. Sok évig tartották ezt a hagyományt a növendékek, és nefelejccsel emlékeztek Ferenc József látogatására.

A nefelejcsünnep hagyománya élhetett tovább abban a szokásban, hogy 2007-ben emléket állítva az iskolában dolgozó nővéreknek, tanároknak, munkatársaknak nefelejcset ültettek az emlékoszlop köré. Így lett a virág jelkép, szimbóluma a folytonosságnak, a megmaradásnak, jelezve, hogy tüdővész, árvíz, világháborúk, a kommunizmus évtizedei után a ma kihívásaival is dacolva a közösség jelen van, és az is kolanővéri értékek megőrzője és továbbadója tud lenni.

Nézze meg ezt is:

Kulturális mozaik

  Kiállítás-panoráma a Magyar Kultúra Napján Két kiváló fotóművész tárlata indította a kulturális újesztendőt. A szegedi Somogyi-könyvtárban Schmidt …