2022. december 5., hétfő
FONTOS
A diplomaátadás felhôtlen pillanatai

A változások éve az egyházmegyei felsőoktatásban

Ebben a tanévben a koronavírus-járvány mindent átrendezett, kényszerűen elsődleges feladattá tette a távoktatásra átállást. Az iskolák és egyetemek virtuálisan fogták tovább a diákok kezét. A fizikai távolságtartás ugyanakkor személyesebb kapcsolatot alakított ki a diákok és a tanárok közt, mint a tantermek világában. A másik nagy hír ebben az időszakban az egyetemmé válás. Egyházmegyénk főiskolája augusztus 1-jétől Gál Ferenc Egyetemként működik tovább, amit az Országgyűlés májusban szavazott meg.

Az egyetemmé válás nemcsak az intézmény történetében kiemelkedő esemény, hanem a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási intézményei számára is fontos. Hiszen ily módon az egyházmegyei intézményekben nevelt és tanított tízezernyi gyermek, tanuló számára egészen az egyetemig tart a szülőföldön tanulás lehetősége. Ez biztosítja diáknak és családjának, hogy az egyházmegyei oktatás keresztény értékrendjében maradva növekedjen, és helyben találja meg hivatását. A Gál Ferenc Egyetem az egyházmegye minden sarkában otthon van: Csongrád, Békés és Szolnok megyékben is. Ezért mondhatjuk, hogy az universitas közösséget és kultúrát szervező, megtartó ereje általunk egyházmegyeszerte jelen van.


Egyetemünk szakképzése – a szakmára tanítás és nevelés programja

Az egyetem büszke a békési és szegedi szakképző iskoláinak eredményeire, amik rendre hozzák a megyei és országos elismeréseket is. Mindennél fontosabb azonban a családok megbecsülése, ami a sok és szakszerű pedagógusi munka eredményét tükrözi. Nemcsak megéljük ezt, hanem a statisztikák évente javuló számai is mutatják, hogyan vezet eredményre a pedagógusi igyekezet a nehéz körülmények között is, elvezetve a fiatalt a jó szakmához, lehetőséget és bátorságot adva az önálló életkezdéshez. A képzések hasznosságát a partnerek hitelesítik. A Békés megyei partnerek közé a középvállalkozásoktól az országosan meghatározó cégekig sokan tartoznak, valamint az önkormányzatok, állami és civil szervezetek is. Szegeden nagyon eredményes a KÉSZ Holdinggal közösen működtetett szakiskolánk, ami csaknem a valamikori céhes iskolák munkára és teljesítményre ösztönző környezetét is nyújtja a nemzetközileg elvárt tudás és gyakorlat megszerzéséhez.
A Szakképző egészségügyi és szociális képzéseiben több programban is együttműködik a gyulai karunkkal. Ennek alapján valósul meg az egyházi egészségügyi szakképzés programja, ami az Egyházi Kórházak Szövetségének felkérésére, egy kormányhatározatban rögzítettek szerint indítunk Budapesten. Telephelyet hoztunk létre a budai Szent Ferenc Kórházban, és készülünk az első képzések meghirdetésére.

Gyakorlónk: a nevelés mesterei

Külön vettük át a szarvasi Gyakorlóintézményt, bár tevékenységét az óvodások és általános iskolások nevelése mellett elsősorban az óvodapedagógusnak és tanítónak készülő hallgatóink gyakorlati képzésére fordítja. Kiváló munkájukat mutatja a Gyakorló egész sornyi kitüntető címe, elismerése, mindkét nevelési területen. Az Oktatási Hivataltól ismételten a bázisintézmény címet nyerték el, aminek alapján Békés megyében mások számára is hasznosulnak a gyakorlós pedagógiai műhelyek eredményei. A sikereket az óvodásaik, iskoláik is halmozzák a helyi és regionális versenyeken, a szellemiek mellett az alkotásokban és a sportban is. A Vodafone külön program szerint partnere a Gyakorlónak és a Pedagógiai Karnak a digitális kultúra oktatási fejlesztésében.

Egyetemi portfóliónk, a képzések jellege

A GFE szakjait gyakran hívjuk hivatásképzéseknek. Ebben fejezzük ki, hogy csakis olyan szakmát oktatunk és tanítunk, amiknek elsődleges a társadalmi hasznossága. Ezért is vettük át korábban a Békés megyei karokat, mert így a szegedi hitéleti képzésekkel együtthatásban vihetjük a társadalom létéhez szükséges nevelés ügyét, valamint az irgalmasság cselekedeit, az emberközpontú gazdaságtan programját megvalósító hivatásokra felkészítést.

Az egyetem keresztény világnézeten alapuló értékrendje az intézmény kultúrájában valósul meg: a fenntartó, a rektor, a dékánok, az oktatók és a munkatársak, a hallgatók magatartásában és tevékenységében, a szakmai eredményeket közzé tevő publikációkban, a rendezvényeken, a nyilvános szereplés vállalásában, tanulmányi előmenetelben és a feladatok lelkiismeretes teljesítésében, valamint a társadalmi életben és a keresztény közösségben történő helytállásban.

Élet az egyetemen

Az egyetemi életet együttesen alakítják a tradíciók és új dolgok lendülete. A Glattfelder Gyula püspök által alapított „anyaintézmény”, a Hittudományi Főiskola, idén kilencven éves. Az átvett Békés megyei karok története a 19. század közepéig nyúlik vissza. Egyetemünk az itthon és világszerte különböző formában működő katolikus felsőoktatás részese.

Hallgatóink száma öt év alatt hatszorosára nőtt, a csatlakozások okán is, most pedig a gálferences közösség erősítése a cél. Ebben szerepük van a szakkollégiumi szerepre törekvő szarvasi és békéscsabai kollégiumainknak, Szegeden pedig az egyházmegyei szakkollégiumoknak. Lényeges a sport, a test és lélek egészségét célzó életmód szerepe, aminek intézményi feltételeit, a kulturális terek adottságait is beleértve, számunkra is folyamatosan erősíti az egyházmegye, legújabban a szegedi Szent Gellért Fórum lehetőségeivel.

Az egyetem négy karán folyó tevékenységet az összefogás, szubszidiaritás és hatékonyság jellemzi. A vírusjárvány miatt erre az évre felfüggesztett nyelvvizsga-kötelezettség okán mintegy 1800 diplomát adunk ki a karokon és jogelődjeikben korábban záróvizsgázottaknak. A nyelvtanításnak továbbra is nagy szerepe van nálunk, ezért egy szegedi és egy békéscsabai lektorátusunk, valamint Theolingua és Origó vizsgahelyünk is működik. Nemzetközi projektjeink kiemelkedően eredményesek, 86 külföldi egyetemmel aláírt megállapodásaink keretében gyakorlatilag minden jól teljesítő hallgatónak tudunk külföldi ösztöndíjat adni, továbbá oktatóink kiutazását biztosítani.

A Gál Ferenc Egyetemen most záruló tanév jelmondata: „Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” (2Tim 1,7) Pál apostol biztatása figyelmünket már most a jövőre irányítja, ami „egyetemi” működésünk első tanéve lesz.

Nézze meg ezt is:

Gyorsabban épülhetnek fel a sérülésekből az akadémisták

Nyártól egy különleges mozgásszervi és erőnléti csoport foglalkozik a gyerekekkel a szegedi futballakadémián. Munkájuk révén a fiatal labdarúgók …