2024. június 24., hétfő
FONTOS

Ünnepek az egyetemi online valóságban Adventtől pünkösdvárásig

A betegek és a betegség miatti aggódással telt el egy év a Gál Ferenc Egyetemen is. A vírusjárvány bezártsága után életünk már szabadabban, mégis más kerékvágásban halad tovább. Nagyobb körültekintéssel kell őriznünk a legfontosabb eredményt, a személyes találkozásokat: hogy akár a családtagokkal és barátokkal, a sportolás és a szórakozás során, akár a munkahelyen, a tanulásban, a templomban is együtt lehessünk közösségünkkel.

Meg kellett találnunk a találkozások módját, mert az universitasnak szüksége volt ezek erejére. Örömmel éltük meg, hogy online akár többen is találkoztunk, mint korábban az előadótermekben. Most nem volt jövés-menés és sietség, ellenben: a mikrofonokban a taps ugyanúgy felhangzott, az elismerés még szívbéli erővel is szólt. Megtapasztaltuk a valós idejű online találkozásokon, hogy a kép és a hang együtt személyesebb, mint egy bármikor olvasható levél vagy üzenet.

Valós közösség az online világban

Ezek jó tapasztalatával készültünk a lelket éltető találkozásokra, az ünnepekre. Így töltöttük együtt az adventet és a nagyböjtöt, és így várjuk pünkösd eljöttét, a Szentlélek kiáradását. Hisszük és valljuk ünnepeink üzeneteit, amik mindig szólnak és hívnak, a nehezebb körülmények közt még inkább.

Tennünk kellett a találkozásokért, az ünnepi közös örömért. Ezért minden jóakaratú embert hívtunk és vártunk egyetemünkön az együttlétekre. Az online találkozások a felekezeti határok felett is sokakat összehoztak, sőt azokkal a jóakaratú barátainkkal is együtt lehettünk, akik most keresik útjukat Istenhez. Békés megyei karainkon, iskoláinkban tanulók, dolgozók állami fenntartásból érkeztek hozzánk. Így sokuknak megelégedés vagy éppen kihívás, hogy keresztény értékeinket képviselve, de mindenképpen tiszteletben tartva szerveződik immár közösen a napi életük.

Online gyertyagyújtás a való világnak

Az adventi gyertyákat az online térben is hétről-hétre meggyújtottuk. Így kapott nálunk különös figyelmet az idén karácsony, a legnagyobb Szeretet világba érkezésének az ünnepe: a lélektől-lélekig tartó négy adventi találkozásunkon száznál többen is összejöttünk, hallgatók, tanárok, munkatársak. Ráadásul együtt voltunk egyetemünk iskoláival is: a szarvasi Gyakorló és a békési Technikum növendékei énekkel, zenével tették csaknem családiassá az alkalmakat.
Kiss Imre szarvasi plébános atya, teológia tanárunk gyújtotta meg az első gyertyát és mondta el szeretet-tanítását. Imre atya a további három adventi hétfő reggelen is „házigazdánk” maradt, hogy felkészítsen az igazi, mennyei házigazdánk, az Atya örök ünneplésére és a Fiú első eljövetelének köszöntésére.

Az adventi találkozások élet-dolgainkat a várakozás növekvő örömével világították át, mind inkább megnyitva a szeretet-gyakorlatoknak, hogy ki-ki rendezze zűrös dolgait a testben-lélekben távol került családtagokkal, vagy akár ismerős ismeretlenekkel, sőt a Teremtővel, mert ennek szeretet-sikerénél nincs nagyobb öröm, az ebben való osztozásnál nagyobb karácsonyi ajándék.

Minden héten másik karunkról jelentkeztünk. Az indító szarvasi találkozást a Pedagógiai Kar szervezte. A második alkalmat Szigeti Antal békéscsabai plébános atya tartotta a Gazdasági Kar online segítségével. A harmadik gyertyagyújtást a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kar szervezte, ahol Kovács Péter plébános, békési püspöki helynök elmélkedését hallottuk. A negyedik találkozás üzenetét Szegedről küldte Kozma Gábor rektor-diakónus, aki megköszönte a karokon ténylegesen is felállított karácsonyfák és betlehemek megosztását, az onnan küldött üzeneteket is.
Sokan követték a gyulai kar ünnepi online köszöntéseit, amiken vezetőik, tanáraik tanúságtételként is osztották meg adventi gondolataikat.

Az Idegen Nyelvi Központ a HÖK-kel együtt valósította meg az Adventi Alkotó- és Előadóművészeti Pályázatot. Az advent lelki üzenete kapcsolódott a hivatásra való készüléssel, ahogyan az alkotás és az értő befogadás élményeinek megtapasztalására ösztönözte a hallgatókat.

Könyvtárosaink az online adventben az e-book kínálatban és online tudományos platformokon is megtalálták a legjobb forrásokat az ünnepi tájékozódáshoz. A kari könyvtárak hetente Book Infót adtak ki erről, és az egyes hivatásokhoz is tartozó irodalmi, képzőművészeti ajánlásaikról, sőt online adventi naptárak is készültek.

Legnagyobb ünnepünkre készültünk

Sok örömöt hozott nagyböjti készülésünk a húsvétra, noha egyetemi életünk digitális maradt. Megvolt hozzá a tudásunk, hogy dolgaink ebben a kényszerű rendben is haladjanak, és képesek voltunk közösségi programokra is. A nagyböjti online találkozásaink házigazdája ismét Kiss Imre atya volt. Az eseményeket spirituális felelősként Esiobu Anayo Augustus békési plébános, teológia tanárunk szervezte, bevonva iskolásainkat is az egyenes adásban adott műsoraikkal.

Az első elmélkedést Kovács Péter gyulai helynök tartotta március 8-án, amikor a szívnek és léleknek szóló üzenetek után a nőket külön is köszöntöttük. A második találkozás szónoka Szigeti Antal atya volt, éppen március 15-én. A nagyböjti gondolatok így találkoztak nemzeti ünnepünk köszöntésével, amihez gyulai karunk a szabadságharc orvosaira, ápolóira emlékező diasort tett közzé, tisztelegve az egészségügyben egykor és ma hősiesen helytállókra.

A harmadik elmélkedésen Kovács József szegedi szemináriumi rektor egyházmegyénk és egyúttal egyetemünk székhelyéről szólította meg a 142 résztvevőt, ami ezzel a legnagyobb hatású közösségi programunk lett. Kozma Gábor egyetemi rektor a negyedik találkozás alkalmával Nagyhétfőn szólt a feltámadás üzenetéről a szintén száznál több résztvevőhöz.

Missziós üzenetek a nagyböjtben

Nagyböjti meghívásainkat nemcsak a hitüket gyakorlók fogadták, hanem azok is, akik ritkán jutnak el templomba vagy még keresik kapcsolatukat Istennel. Szívesen idéztük Don Boscót, a szalézi szentet: „Ne vesztegessétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg sohasem.” Don Bosco további életteli szavait, akár személyre szóló húsvéti üzenetnek is tekintettük: „Egyedül a jótettek készítenek nekünk helyet ott fent az égben.”

Jó volt együtt ünnepelni a feltámadás örömhírét. Jó volt találkozni a tanúságtételek élő hitű üzeneteiben a nők tiszteletével, a nemzeti szabadságharcunk gazdag lelki örökségével, alkotó pályázataink friss erejével.
Húsvéti idegen nyelvi alkotópályázatunkra tizenkilenc angol, német, szlovák és román nyelvű pályamunka érkezett. Az idei tavasz aktualitásaira, benne a húsvétra utaltak az emberi boldogság metaforáiról szóló elbeszélések, mesék. Az első és harmadik díjat angol, a másodikat román nyelvű történet nyerte el.

Gyulai karunk az egészség testi és lelki őreként hirdetett pályázatot Böjti időszak és egészség címmel. Ezen sokan mutatták be gondolataikat a böjt megéléséről, az egészségre is figyelő testi-lelki felkészülésről. Az első két helyezett óvodapedagógus hallgatóink voltak, a harmadik egy tisztviselőnk, a negyedik pedig egy könyvtárosunk lett.
A könyvtárosok Book Info hírlevelei a húsvét hivatásüzeneteire irányították a szakirodalmakban és a művészetekben tájékozódni kívánók figyelmét.

A nagyhétfői találkozást záró percnyi csönd után köszöntöttük a Vízkelety Miklós Hallgatói Ösztöndíj nyerteseit. Egyetemünk új alapítású ösztöndíját első alkalommal ítéltük oda a négy kar egy-egy kiváló hallgatójának. Jelképes volt, hogy díjaikat a húsvétra készülésünk záró közösségi alkalmán vehették át a népes online közösség előtt, ami kifejezte a hit, a tudomány, a tanulás szoros kapcsolatát egyetemünk missziójában, emlékezve Vízkelety Miklós egykori recski munkaszolgálatos tanúságtevő életére.

Pünkösdváró találkozások közösségünkben

Egyetemi dolgokban egyre többen számítunk a közösségre. A pünkösdi időszakban különösen is megéltük a Szentlélek közösséget összekovácsoló erejét.

Gál Ferenc írta A Szentlélek kiáradása című, 1986-ban megjelent könyvének 64-65. oldalán: „Mivel a megváltás egyetemes és Isten üdvözítő akarata, s vele együtt a kegyelem kiáradása szintén egyetemes, azért minden ember élete az Isten és az ember kapcsolatának története.” A Gál Ferenc teológus nevét viselő egyetemünk számára különösen is fontos az a megállapítása, hogy a szaktudományok kifejlődésével „…elfelejtettük a szintézist, a lét nagy egészét és annak rendeltetését. Most kezdjük újra felfedezni, hogy az élet értelméhez mennyire hozzátartozik az Istennel fennálló kapcsolat. Minden erőtlen marad, ha nem mélyíti el a krisztusi lelkület, amely az embertársat a mennyei Atya szemével és üdvözítő akaratával nézi.”

Ezért két pünkösdváró online találkozásra hívtuk egyetemünk polgárait, hogy örömmel és felkészülten fogadhassuk a Szentlélek ajándékait: a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a tudomány, a lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem lelkét. Ezek az ajándékok személy szerint mindenkinek fontosak, katolikus egyetemünkön pedig nélkülözhetetlen a fogadásuk és másokkal megosztásuk. Az alkalmakat Kiss Imre teológus, plébános vezette.

Az első elmélkedését Esiobu Anayo Augustus békési plébános, teológia tanárunk tartotta csaknem nyolcvan főnyi közösségnek. Ebbe már bekapcsolódhattak fenntartó egyházmegyénk óvodáinak, iskoláinak pedagógusai, munkatársai. A Szentlélek érkezésének ünnepe örömteli alkalom volt arra, hogy értsük és higgyük hivatásaink közösségét, hogy a Szentlélek ajándékaként együtt alakítsuk és éljük meg a keresztény oktatás és nevelés közös feladatát.
A második elmélkedésre Serfőző Levente oktatási helynök, prefektust várjuk a pünkösd előtti pénteken.

Az élet megpróbáltatásai nem zavarhatnak meg

Gál Ferenc írta a már idézett könyvének 17. oldalán Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelében foglaltakról: „A hívő ember lelkét az élet megpróbáltatásai nem zavarhatják meg, mert rájön, hogy azok lehetőséget adnak az erények gyakorlására, főleg a türelem és a remény megszilárdítására. Ez a remény nem csal meg, „…mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete”. (Róm 5, 5)

Nézze meg ezt is:

Mit jelent az egyház számára az emberi méltóság?

A Hittani Dikasztérium április 8-án jelentette meg Dignitas infinita (Végtelen méltóság) című nyilatko- zatát, amely …