2024. május 26., vasárnap
FONTOS

Kiss-Rigó László emlékezett a vértanú püspökre Győrött

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök

 

Aporral győzött a szeretet

Boldog Apor Vilmos vértanúsága a szeretet győzelme – hangsúlyozta Kiss-Rigó László a győri székesegyházban, ahol május 23-án az egykori gyulai plébánosra és győri püspökre emlékeztek.

A szentmisén Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök és Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök koncelebrált több egyházmegyés pappal együtt.

Veres András hangsúlyozta, Boldog Apor Vilmos személye összeköti a Szeged-Csanádi és a Győri Egyházmegyét, hiszen a vértanú püspök Gyulán szolgált, amikor a Szentszék 1941-ben kinevezte őt győri püspöknek. A püspökké szentelése is Gyulán történt, ezután vonaton utazott Győrbe, ahol a székesegyházban megtartotta első főpásztori szentmiséjét. Veres András kiemelte: a vértanú Apor Vilmos még a halálos ágyán is az egyházmegye papságáért imádkozott.

Mint ismert, 1945 nagypéntekén Apor Vilmos a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, amikor egy szovjet katona többször rálőtt, és halálosan megsebesítette. 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg.

Kiss-Rigó László püspök homíliájában megemlékezett mindazokról, akik az egyház történelme során szeretetből feláldozták az életüket Krisztusért és az övéiért. Hangsúlyozta, nem véletlen, hogy Boldog Apor Vilmos emléknapján a szentmisén a jó pásztorról hallunk az evangéliumban, Apor életében és vértanúhalálában is a jó pásztor jézusi lényegét fedezhetjük fel.

– A vértanúkra nem úgy emlékezünk, hogy sajnáljuk őket, az életáldozatuk nem tragikus baleset, véletlen, hanem a szeretet győzelme – fogalmazott a főpásztor. – Apor Vilmos, mint jó pásztor, már Gyulán is Krisztus igaz szolgájának bizonyult. Pályája elején még Bukarestbe is elutazott, hogy kieszközölje a román katonák által túszul ejtett gyulai polgárok szabadon bocsátását, vagy a város lelki vezetőjeként felkarolta a szegényeket és az ifjúságot. Apor egész papi hivatása teljesedett ki abban, hogy végül Győrben a híveiért adta az életét – mondta Kiss-Rigó László.

A főpásztor hangsúlyozta, Jézus parancsai egyetemes értékek. Ilyen a hit, az emberi méltóság, a teremtés iránti felelősség, a munka, a család, a férfi és a nő házassága, a hazaszeretet.

– Manapság sokan azt mondják, ezek idejétmúlt dolgok. Vannak a világban olyan helyek, ahol ezek miatt üldözik is a keresztényeket. Hála Istennek, mi olyan helyen élünk, ahol nyugodtan vállalhatjuk ezeket – hangsúlyozta Kiss-Rigó László.

Veres András kezdeményezésére a jelenlévők első alkalommal mondták el közösen az Apor imaszövetség megújított szövegű fohászát, majd imádsággal járultak a vértanú püspök sírjához.

Nézze meg ezt is:

Eredményesen szerepelnek a szegedi utánpótlás csapatok

  Az eredményességet elsősorban abban mérjük, hogy a csapataink és a játékosaink mennyit tudnak egy adott évben …