2024. április 18., csütörtök
FONTOS

Öt témában született döntés a szerda délelőtti képviselő-testületi ülésen

Elsőként a Helyi Építési Szabályzatot módosították. A 2022. április 28-ai határozattal indították el a HÉSZ felülvizsgálatát Gyula teljes területére vonatkozóan. Béres István főépítész kiemelte, a HÉSZ készítésének lezárása után azért indította el az önkormányzat a módosítást, hogy újabb lakossági kérelmeknek adjon lehetőséget.

A második előterjesztés Gyula Város Egyesített Óvodája intézményvezetőjének illetményéről szólt. Az országgyűlés elfogadta a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt, amely többek között az illetmények emelését is tartalmazza. A pedagógusok idei munkabérét is módosítani kell úgy, hogy a garantált illetmény és az ágazati pótlék együtt elérje a törvényben rögzített minimumot.

Külterületi utak fejlesztéséről szóló pályázat megvalósításáról is döntött a grémium. A beadáskor az Uhrin János utcán egy közel 1 kilométer hosszú aszfaltút kiépítése, a Seregély utcában 500 méteren egy útalap készítése, az Ottlakai dűlőn, a Bicerei kertekhez vezető dűlőn, valamint a Pósteleki úton pedig szintén útalapok, szórt köves utak kiépítése szerepelt. A Seregély utca esetében villanyoszlopokat kellene áthelyezni, de a jövőben más forrásból járhatóvá teszik ezt a felületet is.

Már zajlik a Rosu utca építése. A beruházás négy ütemben zajlik. Az első az ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték létesítése és a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. A második az útépítés, valamint a villamoshálózat átépítése, a közvilágítás kiépítése. A harmadik beruházási elem a 44-es számú főút felőli csatlakozás kivitelezése. A negyedik ütem során pedig távközlési alépítményeket kell létrehozni. Görgényi Ernő kiemelte, a pályázatban rendelkezésre álló forrás nem fedezi teljes egészében a kivitelezési költségeket. Korábban, idén júniusban a testület 126 millió forintot pályázaton kívüli forrást biztosított, most még további 43 és fél millió forint bevonására van szükség.

Az ötödik napirendi pontban az idei évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet módosították. A szabadeszközök éven belüli lekötését fogadták el, amely több millió forint kamatbevételt hozhatnak az önkormányzatnak.

 

Nézze meg ezt is:

Helyszíni szemle miatt lezárják a Sarkad és Gyula közötti útszakaszt

A Gyulai Rendőrkapitányság 2024. április 19-én, pénteken 10 óra és 11 óra 30 perc között …