2024. június 25., kedd
FONTOS

Nem lehet félelemben élni!

 

Augusztus 13-án, Nagyboldogasszony ünnepét megelőző vasárnap tartották a gyulai Nádi Boldogasszony-kegytemplom főbúcsúját. Az idei eseményhez két jelentős évforduló is kapcsolódott.

IX. Bonifác pápa 625 évvel ezelőtt, 1398-ban adott engedélyt a búcsújárásra, Gyula máig az egyetlen kegyhely az Alföld dél-keleti részén. A Nádi Boldogasszony-templomot 1777-ben áldotta meg a békési esperes, a szentelésre viszont kétszáz évvel ezelőtt, 1823-ban került sor.

A kettős évfordulóra méltóképp emlékeztek. A hívek több évtizeden át gyűlő adományaiból elkészült a Nádi Boldogasszony kegykép új aranykoronája. Az új korona az 1951-es, aranyozott bronz korona mintáját követi, változtatások nélkül. A szív az adományozók jóvoltából gazdagodott. A szív körüli hét kis zafír Mária hét örömére utal, míg a hét rubin Mária hét fájdalmát őrzi. Középre került egy nagyobb kék zafír, mely Máriát szimbolizálja. Mivel Mária a mennybe vétetett, ezért a szentháromságra utalva, három kicsi gyémánt veszi körül. A Jelenések Könyvében olvasható, hogy lába alatt vala a Hold, ezért került a kék zafír alá egy 2 mm nagyságú Hold meteorit darab. Jobbról és balról pedig egy-egy nádszál díszíti. A munka Szabó Tamás szegedi ötvös mester műhelyében készült.

Az aranyszívet és a koronát Kiss-Rigó László áldotta meg. A püspök ünnepi beszédében kiemelte, Jézus gyakran azzal a felszólítással áll az emberek elé, hogy ne féljetek! Ez a kifejezés ott van már a születése előtti leírásokban is. A pásztorok is azt az üzenet kapják Istentől, hogy ne féljetek, menjetek és látogassátok meg az újszülött gyermeket Betlehemben. Más alkalommal azt mondja, ne azoktól féljetek, akik fizikailag tudnak ártani nektek, hanem azoktól, akik ideológiailag képesek tönkretenni közösségeket, akár egy társadalmat.

– A félelem az egyik legszorongatóbb érzés az ember életében. Aki félelemben él, egy idő után megbénul. Jézus az a biztos pont, az örökké dinamikus és végtelenül stabil pont, amelyhez ha valóban bizalommal kötődünk, nincs okunk félni. A hívő ember számára, hogy ne féljen semmitől, a garancia az, hogy nem csak hiszi, hogy van Isten, hanem ismeri őt, és bizalommal tud tekinteni felé. A félelem ellenszere, hogy nemcsak az Istennel való kapcsolatunk van meg, hanem valódi közösségekkel is – fogalmazott Kiss-Rigó László.

A kettős jubileumot ünneplő búcsú folytatásaként átadták a Nádi Boldogasszony ezüstérmeket. A Plébániai Tanácsosok Testülete és az Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány döntése alapján Nádi Boldogasszony ezüstérmet vehetett át Kiss-Rigó
László püspök, Kovács József általános püspöki helynök és Görgényi Ernő gyulai polgármester.

A szentmise áldása után körmenettel zárult a Nádi Boldogasszony búcsú – a Körös-vidék hívő népe és a gyalogos zarándokok részvételével.

 

Nézze meg ezt is:

Mit jelent az egyház számára az emberi méltóság?

A Hittani Dikasztérium április 8-án jelentette meg Dignitas infinita (Végtelen méltóság) című nyilatko- zatát, amely …