2024. július 19., péntek
FONTOS

Gyakorlat a Csillagok Háborúja helyszínein

 

Országos katasztrófariasztási gyakorlatot tart a katasztrófavédelmi főigazgatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködve. Ennek időpontja 2011. november 21-e , hétfő lesz, melyhez országos értesítési és törzsvezetési, valamint polgári védelmi mozgósítási gyakorlat kapcsolódik. A témáról csütörtök délben tartottak sajtótájékoztatót Békéscsabán.

A cél a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állománya értesítésének, a vezetési törzsek műveletirányító tevékenységének gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához szükséges gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításának, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása.

A teljes gyakorlat három, egymással összefüggő részből áll:

I.          Országos értesítési és törzsvezetési gyakorlat keretében ellenőrzés, gyakorlás céljából a központi, területi, helyi hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állományának (megyénkben 466 fő) értesítése történik meg. Ezzel párhuzamosan a védelmi igazgatás teljes rendszerében, központi, területi és helyi szinten aktivizálásra kerülnek az operatív törzsek, amelyek egy beállított helyzet alapján törzsvezetési gyakorlatot hajtanak végre. Megyénkben készenlétbe helyezésre kerül tehát a Békés Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzse, amely mellett részlegesen működtetésre kerülnek a helyi védelmi bizottságok operatív törzsei is.

II.       A gyakorlatnak ebben a fázisában a médiaszolgáltatók tesztelik a médiatörvényben a katasztrófavédelmi szervek részére biztosított kommunikációs csatornákat (ún. Marathon Terra rendszer, illetve EDR rádió) és a vezetési törzs által kiadott, valós helyzetet imitáló tesztüzeneteket (közérdekű közleményeket) tesznek közzé. (A májusihoz hasonlóan ez a katasztrófariasztási gyakorlat is a médiatörvény rendelkezésein alapul, vagyis a katasztrófavédelem a lakosság tájékoztatása érdekében két órán belül vagy azonnal kihirdetendő közérdekű közleményt ad ki a médiaszolgáltatók útján.)

A gyakorlás révén a lakosság megismerheti, s így a későbbiekben, akár egy valós helyzetben már felismeri a katasztrófák esetén történő riasztás és tájékoztatás új formáját (közérdekű közlemény, felhívó jellegű információközlés), ily módon jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy egy valós katasztrófahelyzet személyi sérülésekhez, komoly anyagi károkhoz vezessen.

A riasztás során közzétett üzenet csupán próbája egy lehetséges, valós veszély esetén kiadandó közleménynek, így az abban megadott helyszínek fiktívek, az ismertetett szituációk a Csillagok Háborúja című film helyszínein zajlanak.

Öt közlemény hangzik majd el reggeltől az esti órákig: 12 alkalommal teszik közzé a közszolgálati, illetve a csatlakozott kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatók (rádiók és televíziók) a számukra meghatározott időn belül (azonnali vagy késleltetett közlési kötelezettség).

III.    Az országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat keretében mozgósításra kerülnek a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyorsreagálású szervezetek. Megyénkben elsősorban az árvízi védekezésbe bevonható polgári védelmi szervezetek, illetve e szervezetek vezetési feladatait ellátó polgári védelmi parancsnokságok, valamint a riasztó és tájékoztató eszközök hangos próbáját végrehajtó szervezetek állománya kerül mozgósításra, összesen 276 fővel.

Tekintettel arra, hogy a gyakorlat során fiktív katasztrófahelyzet beállítása zajlik, így Magyarországon tényleges óvintézkedések bevezetésére nem kerül sor.

A riasztási gyakorlattal párhuzamosan a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével együttműködésben önkéntes véradásra is lehetőség nyílik a gyakorlatba bevont polgári védelmi szervezetek állománya, valamint a 18 – 60 év közötti lakosság részére. A véradás helyszínei a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete által kerültek kijelölésre az alábbiak szerint:

Békéscsaba Vérellátó Állomáson (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18-20.) 0800-1800 között;

Gyula Polgármesteri Hivatalban (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) 1400-1700 között;

Orosháza Vérellátó Állomáson (5900 Orosháza, Könd u. 59.) 0900-1200 között.

A gyakorlatban résztvevő médiaszolgáltatók:

–        Magyar Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;

–        Duna Televízió Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

–        Magyar Rádió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;

–        Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;

–        TV 2 kereskedelmi televízió;

–        RTL Klub kereskedelmi televízió;

–        HÍR Televízió;

–        Neo FM Zrt.;

–        Class FM Zrt.;

–        Info Rádió;

–        Klubrádió Zrt.;

–        Juventus Rádió;

A gyakorlatról további folyamatos információkkal szolgál a www.katasztrofavedelem.hu, valamint a www.bekes.katasztrofavedelem.hu internetes oldal.

Nézze meg ezt is:

Együttműködési megállapodást kötött a könyvtár és a Harruckern iskola

  Együttműködési megállapodást kötött szerda délelőtt a Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium és …