2021. május 8., szombat
FONTOS

Don Bosco-nap a főiskola gyakorlóintézményében

 

 

Légy alázatos, erős és kitartó!”

Hangos „gyermek-csicsergéssel” és zsibongással vette kezdetét a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának Don Bosco-napja. Az intézmény 2019. január 31-én tartott szentmiséjén választotta Bosco Szent Jánost az intézmény védőszentjévé.

A nevelőtestület döntése értelmében ezt a napot a vidámság, a lélek és a test nemesedésének napjává teszi a gyermekek számára. Don Bosco nevelésének alapja a szeretet. Ugyan rendszerezett neveléstant nem dolgozott ki a szalézi rend alapítója, de olyan pedagógiai iránymutatást nyújtott életével és munkásságával, amely méltán lehet alapja egy pedagógusképzést folytató intézménynek, iránymutatója egy nevelési-oktatási módszertani központ mindennapi pedagógiai gyakorlatának. A XIX. században ténykedő katolikus pap, nevelő, a népművelés, a nevelés, a szociális gondoskodás ikonikus alakja, olyan hivatástudattal látta el mindennapi szolgálatát, amit egész egyszerűen a „szeretet pedagógiájának” is nevezhetünk. A nevelő a neveltek között… A játék, a jókedv, a vidámság, az örömteliség, az együttes élmények, az egymásba kapaszkodás, a munka, a vallásosság, a barátiasság, a „gyermeknyelvűség” csupán néhány, a valódi atyai gondoskodást képviselő Don Bosco pedagógiájából.

Kiss Imre plébános, főiskolai tanár, a nap mondataként azt az üzenetet és biztatást fogalmazta meg megnyitó beszédében az iskolai közösség számára, Don Boscót idézve, miszerint „légy alázatos, erős és kitartó!” Don Bosco életének néhány pillanatát, csodával telt életútját elmesélve a gyermekek érezhették, mit takart a kölcsönös bizalom nevelő és nevelt között, mit jelent az önfeledt vidámság, mit jelent a „valódi szabadság”, az egészséges élet testben és lélekben.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár köszöntötte az iskolapolgárokat, és köszöntőjében emlékeztetett, hogy miért is esett Don Boscóra a választás a tavalyi évben. Hogyan tudjuk szolgálatunkkal és tevékenységünkkel képviselni azt a nevelői örökséget, amit Bosco Szent János életével példaként állított elénk. Nade…, a komolyságot „félretéve” egy valóban vidám napról szól ez az írás, hiszen a megbolydult ifjúság a sport terén vetélkedett több sportágban, a Don Bosco kupák elnyerését célozva. Bogdán Péter, a Diákönkormányzat frissen megválasztott elnöke – megköszönve a választói bizalmat és a nemes versengést jelölttársának – elindította a versenyeket, amelyek sor- és váltóversenyek, kosárlabda és labdarúgó mérkőzések formájában töltötték ki a délelőttöt: Bogi néni, Julcsi és Klári néni testnevelők vezetésével.

A Cseresznye csoport versmondói adtak a naphoz felütést, és természetesen nem maradhatott el Imre atya vezetésével a közös imádság sem, majd a biztató kiáltások hangzavara tette emlékezetessé a napot.

Nézze meg ezt is:

Kulturális mozaik

Színház a vírushelyzet idején A bezárt ajtók mögött is folyik a munka Szeged színházaiban. A repertoár bővítése, folyamatos …