2024. május 18., szombat
FONTOS
A Báró Gelsey Vilmos-díj

Báró Gelsey Vilmos, Magyarország barátja emlékére

„Az első száz évem”

Életének 100. évében, február 26-án londoni otthonában elhunyt báró Gelsey Vilmos (Willam de Gelsey).
1921-ben Bécsben született bárói rangra emelt nagyiparos családban, de Budapesten nevelkedett.

Középiskolai tanulmányait a „KirKat”-ban, az 1687-ben alapított Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte, aminek szellemisége egész életére hatással volt. Gelsey Vilmos és Sándor öccse Kiss-Rigó Lászlóval, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye iskolai főhatóságának akkori vezetőjével együtt évig küzdött azért, hogy az államosítás évtizedei után az egyházmegye visszakapja a gimnázium budai Vár alatti épületét, ahol az alapító Széchényi György érsek szándékait követve újraindulhatott a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium. A Gelsey-testvérek ennek segítésére hozták létre az Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítványt, amely 100 millió forinttal járult hozzá az épület korszerűsítéséhez, Gelsey Vilmos jelentős személyes adományával.

II. János Pál pápa 2005-ben a Nagy Szent Gergely Rend Parancsnoki Fokozatát (KCSG) adományozta Gelsey Vilmosnak a magyar katolikus egyházért végzett munkájáért, különös tekintettel arra a szolgálatára, amit a katolikus gimnázium újraindításáért tett.

Gelsey Vilmos 1939 óta Londonban élt, 1942-ben Cambridge-ben, a Trinity College-ban diplomázott, ahol apja is tanult. A családi birtokok, üzemek a trianoni határhúzások után a mai horvátországi területeken maradtak, aztán a II. világháborúban szétbombázták a család budai palotáját, az államosítással pedig mindenük odalett. Egyedül a családi kripta maradt a Fiumei úti sírkeretben, amit később a kommunista állam visszavásároltatott velük.

Az ifjú Gelsey Vilmos számára a szívós tanulás, majd az elszánt, becsülettel és fáradhatatlanul végzett munka hamarosan meghozta a társadalmi megbecsülést. Már fiatalon jelentős pénzintézeteknél töltött be vezető beosztást, majd az Orion Royal nemzetközi befektetési bank ügyvezető igazgatója, utóbb elnökhelyettese, később a bécsi UniCredit Bank (korábbi Creditanstalt) vezető tanácsadója volt, és a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági elnöke, a Nemzeti Bank főtanácsadója lett. Szinte folyamatosan dolgozott, ami számára életforma volt. Egész életében aktív maradt, és még ő is fiatalnak tartotta magát 95 évesen, de valóban az is volt: szinte hetenként utazott akár kontinensek között, majd 1995-től rendszeresen repült Londonból Budapestre. Elfoglalta magát – reggelenként 4 óra-kor kezdődő, szigorúan előre tervezett menetrendet követett. 2019-ben ezt nyilatkozta:

– Majdnem 100 éves koromban boldogan mondhatom, hogy egészséges vagyok, egyedül utazhatok és dolgozhatok, és sok segítőkész ember vesz körül.

Gelsey Vilmos a beszélgetésekbe, de még a tárgyalásokba is mindig bevitt egy csipetnyi humort, a gondokon túllendítő mosolyt, csöndes nevetést. A humor a nehézségek mellett is a remény jele, ami benne a hitét a munkájában is megélő keresztényt mutatta.

Báró Gelsey Vilmost sokan elnök úrnak szólították, mert 1999-től az itthon és nemzetközileg is egyik legjelentősebb cég, a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának elnöke, majd 2017-től örökös tiszteletbeli elnöke volt. Ottani munkáját ismerték el a Magyar Gazdaságért-díjjal. Ennek kapcsán fejtette ki az alábbiakat:

– Normális alapok kellenek egy működőképes országhoz… Ha a gazdaság erős, akkor erős a pénzed is. Ha gyenge a gazdaság, gyenge a pénz is. A kormányzat ebben a modellben tud cselekedni, helyre tudja állítani a folyamatokat.

 

Báró Gelsey Vilmos szó szerinti értelemben is Magyarország barátja lett: a Magyarország Barátai Alapítvány egyik létrehozója és végig tevékeny segítője volt. Alapítványi tevékenysége mottójaként fogalmazta meg:
– Teljesen egyetértek Kossuth Lajossal, hogy gróf Széchenyi István volt a legnagyobb magyar… Mi a Magyarország Barátai Alapítványnál igyekszünk a nyomában járni.

Mindig részt vett a Kiss-Rigó László plébános, püspök által indított esztergomi Becket Szent Tamás ünnepségeken, amiket kezdetben a Mindszenty Iskolában, majd a Várban tartottak. A nemzeti és európai összefogást szolgáló esztergomi eseményeken állandó díszvendége volt a Rudnay Sándorról elnevezett alapítványnak és a Városvédő Egyesületnek. A főváros mellett Esztergom volt kedves városa, ahol szívélyes, szeretetteljes személyét tisztelők, barátok vették körül.

Gelsey Vilmosnak 2011-ben Orbán Viktor miniszterelnök nyújtotta át a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést. Gelsey Vilmos sokat tett Magyarország gazdasági megerősödéséért a rendszerváltás időszakában, és azt követően nagyra értékelt tanácsadóként működött. Hűséges tagja volt a katolikus egyháznak, példát mutató szerénységgel szolgálta, segítette a magyarországi közösségeket, egyházi intézményeket is, kezdetben Sándor bátyjával, majd egyedül, alapítványuk eredményeivel másokat is arra buzdítva.

Kezdeményezésére és támogatásával 2015-ben jött létre a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI). Itt hozták létre és adták át évente Kiss-Rigó László püspökkel együtt a Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat és a Báró Gelsey Vilmos-díjat. A budai Gellért Szállóban vagy a szegedi dómban, a Gál Ferenc Egyetemen tartott rangos díjátadókon a magyar köznevelésért elkötelezett, kiemelkedő
teljesítményt nyújtó pedagógusokat és gazdasági szakembereket ismertek el.

Gelsey Vilmos néhány éve egy riportban ezt mondta, a végén kis nevetéssel:

– Tervezem emlékirataim kiadását. A címe várhatóan ez lesz: Az első száz évem. Szerintem, mire megjelenik, tényleg száz leszek!

Gelsey Vilmos halálával a gazdasági élet fáradhatatlan mentora, a magyar gazdaság, az oktatás, a keresztény nevelés ügyének segítője, egyházunk jótevője, egyházmegyénk intézményeinek segítője távozott.

Nézze meg ezt is:

Keresztútjárás ÁGOTA Falván

    A húsvétot megelőző nagyböjt péntekjein országszerte keresztutat jártak a katolikus hívek. Az ÁGOTA Közösség …