2022. szeptember 24., szombat
FONTOS

Kiss-Rigó László püspök üzenete

Kiss-Rigó László püspök

Tisztelt Olvasók, Kedves Testvérek!

 

A közelmúltban, az elmúlt hónapokban, egy-két évben mindannyiunk mindennapi életét váratlan, korábban elképzelhetetlen események befolyásolták, és befolyásolják a mai napig. Ki gondolta volna korábban, hogy az emberiséget a 21. században váratlanul olyan járvány sújthatja, mint a Covid? Soha nem fogjuk megtudni, hogy a pandémia kitörésében milyen szerepet játszott az emberi tényező, manipuláció. Mindennapi életünkben, emberi kapcsolatainkban sok mindent át kellett gondolnunk, sok minden átértékelődött.

Még azt sem mondhattuk, hogy túl vagyunk a pandémia újabb és újabb hullámain, amikor bekövetkezett egy másik tragikus esemény, az ukrajnai háború, mely jelenleg is tart. Egy ilyen értelemben irracionális háborúról szintén nem gondoltuk volna a józan észben bízva, hogy bekövetkezhet az agyonfejlett demokráciáink idejében, a 21. században, ráadásul a közvetlen szomszédságunkban. Viszont jó érzéssel tölt el bennünket annak a tudata, hogy a bajba jutottak, a menekülni kényszerülők mennyi szolidaritást, tevékeny, áldozatos segítségnyújtást váltanak ki a jószándékú emberekből.

Mindezek mellett saját hazánkban azt is megtapasztalhattuk az elmúlt egy-két hónapban, hogy a „demokrácia” égisze alatt a választási kampány idején mennyi irigység, gyűlölet, hazugság, önzés, alattomos rosszindulat, sunyi képmutatás tudja szennyezni az embert és a társadalmat. Ugyanakkor mégiscsak jó érzés megtapasztalni, hogy az emberek többsége ilyen szellemi, ideológiai környezetben is képes józanul, értelmesen gondolkodni, és a nihilizmus, az értékek elutasításának diktatúrájával szemben a valódi értékeket felismerni, és azokat megvédeni. Ez persze alázatot, állandó éberséget és gyakran áldozatvállalást igényel.

Korunk jelenségei, történései bennünket, Krisztusban hívőket annak a belátásában segítenek, abban a meggyőződésben erősítenek meg, hogy az embert, a társadalmat semmilyen tudományos vagy kulturális fejlődés, filantróp eszme vagy az emberiség jövője iránt érzett valós vagy színlelt felelősségtudat nem képes tökéletessé, véglegesen jóvá tenni, célba juttatni, azaz megváltani. Erre egyedül a Megváltó képes, az a Názáreti Jézus, aki Isten létére magára vette a mi emberi természetünket, életével, tanításával, tetteivel, vértanú halálával és a halálból való feltámadásával megmutatta és bizonyította, hogy minden küzdelem, kudarc és korlát ellenére van az emberi életnek igazi, tökéletes értelme, megoldása és célja, és az rajta keresztül mindenki számára elérhető. Húsvétkor Őt ünnepeljük, mint aki a halálból való feltámadása által az emberi élet és a történelem tökéletes, egyetlen abszolút és végérvényes megoldása. Az Ő győzelme azért különösen fontos a mi számunkra, mert annak mi is részesei lehetünk egy feltétellel: ha követői vagyunk, azaz elfogadjuk és vállaljuk a vele való közösséget saját életünkben is.

Áldott, boldog, kegyelmekben gazdag húsvétot kívánok minden kedves olvasónak, közösségünk minden tagjának!

Nézze meg ezt is:

Egy hét az evangélium közelségében

Az ÁGOTA közösség egyik missziója, hogy a családjukat nélkülöző gyermekek és fiatalok létállapotához érzékenyülve közvetíti számukra …