2024. június 15., szombat
FONTOS

Sajtóközlemény – Közös célokért közös erővel – partnerségben Békés megye foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési helyzetének javításáért

2022. május 03.

A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Kormányhivatal konzorciuma az alábbi programot kívánja megvalósítani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú felhívás kapcsán, melyre a konzorcium TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BS1-2022-00001 azonosító számon nyilvántartott döntés alapján támogatást nyert el. A támogatási összeg 4,249 milliárd forint, amely Magyarország kormánya központi költségvetési előirányzatból és az Európai Unió, Európai Szociális Alap Plusz kerete terhére 100% vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásként került meghatározásra. A program 2022. március 1-én indult és tervezetten 2027. december 31-ig tart. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
A konzorciumban létrejövő megyei foglalkoztatási együttműködés Békés megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel fog működni, valamint ösztönözni és ernyőszervezetként segíteni kívánja a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, biztosítva a koordinációt és a monitoring tevékenységet.

A megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés elsődleges célja ennek megfelelően, hogy összetett eszközrendszerével hozzájáruljon Békés megye gazdaságának fellendítéséhez, foglalkoztatási szintjének növeléséhez, ezáltal a lakosság életszínvonalának javulásához. Ennek érdekében képzésekkel és foglalkoztatást támogató tevékenységekkel kívánja a célcsoportok munkaerőpiaci hátrányának csökkentését elérni, új készségek elsajátításának támogatásával pedig a munkaerő minőségének javítását célozta meg.

A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés lebonyolítása során – a projekt cél elérése érdekében – biztosítani fogja a hasonló típusú ágazati programokkal való együttműködést az átfedések kiküszöbölésével, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása mellett.

Összhangban Békés megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumaiban rögzített célokkal, és illeszkedve jelen projekt átfogó céljához, a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (paktum) a térségi összetartás biztosítása érdekében a program tevékenységeinek megvalósítása során hangsúlyosan foglalkozik azon Békés megyei járásokban megvalósítandó beavatkozásokkal, mely járások az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkeznek.

A projektről bővebb információt a https://www.bekesmegye.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Békés Megyei Önkormányzat
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

dr. Nagy László
+36-66-441-141

Nézze meg ezt is:

Megkezdődött az Ünnepi Könyvhét

Csütörtök délután megkezdődtek a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri rendezvénye, a 95. Ünnepi Könyvhét gyulai …