2022. szeptember 24., szombat
FONTOS

130 éve született a vértanú püspök

 

Apor Vilmosra emlékeztek Gyulán

Bár Győrött vált vértanú püspökké, Apor Vilmos kultusza ma is különösen erős Gyulán. A város lakói számon tartják tetteit, ápolják emlékét. Születésének 130. évfordulójára több helyszínen emlékeztek.

Apor Vilmosban már a gyermekkorában kialakult a papi hivatás iránti érdeklődés, ami a gimnáziumi évek alatt csak még tovább erősödött. A Győri Egyházmegye szemináriumába jelentkezett, majd az innsbrucki egyetem teológia szakán folytatta tanulmányait, ott szerzett diplomát. 1915. augusztus 24-én, szentelte pappá Sigmund Waitz brixeni segédpüspök Nagyváradon. Működését a Nagyváradi Egyházmegyében kezdte meg, ahová Széchényi Miklós püspök vitte magával. Ezt követően Gyulán kezdte meg szolgálatát segédlelkészként és tanárként. Bő két évtizedes tevékenysége során megújította a lelkipásztorkodást, felkarolta a szegényeket, és ápolta az ökumenikus kapcsolatokat. XII. Piusz pápa 1941. január 21-én nevezte ki győri püspökké. Hogy milyen különleges kapcsolat alakult ki közte és a gyulai hívek között, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy az itteniek iránt szeretetből úgy határozott, hogy ne Győrött, hanem Gyulán szenteljék püspökké. Apor Vilmos bátran kiállt a faji megkülönböztetés ellen, védte és befogadta az üldözötteket.

A 130 éve, 1892. február 29-én született Apor Vilmos emlékét különös gonddal ápolják a nevét viselő óvodában, az évfordulón ünnepi műsort adtak a nagycsoportosok. A gyerekek folyamatosan tanulnak róla, minden évben megemlékeznek tetteiről.

– Apor Vilmos a hétköznapokban is megjelenik az óvoda életében. A reggeli lelki elmélkedésben szinte napi szinten megemlítjük és utalunk arra, hogy mit tanulhatnak tőle a kicsik. Apor Vilmosnak az is egy jelmondata volt, hogy „A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé”. Ezt tartjuk mi is szem előtt – fogalmazott Flender Beáta, a Boldog Apor Vilmos Óvoda intézményvezetője.

Aznap a Karácsonyi János Gimnázium és Általános Iskola is megemlékezést tartott az Apor-szobornál. Már hagyomány, hogy a nyolcadik osztályos tanulók, valamint az iskola énekkara műsorral készül.

– Az egykori győri püspök életútja példa lehet minden diák számára. A szegények segítése, a nagy igazságérzete példa mindannyiunknak. Magával szemben nagy fegyelmet gyakorolt, de ugyanakkor a hívei felé kedves és szeretetteljes volt – emelte ki Bengery Zsoltné, a Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója.

Apor Vilmosra 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte egy szovjet katona többször rálőtt, és halálosan megsebesítette. 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg. II. János Pál pápa 1997. november 9-én Apor Vilmos vértanú püspököt a boldogok sorába iktatta.

Nézze meg ezt is:

Egy hét az evangélium közelségében

Az ÁGOTA közösség egyik missziója, hogy a családjukat nélkülöző gyermekek és fiatalok létállapotához érzékenyülve közvetíti számukra …