2024. április 13., szombat
FONTOS

Folyamatos a határszemle, ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést

 

Az aszály a parlagfű fejlődésére is hatással van.

Így Békés megyében idén a hatóság még nem regisztrált virágzó állapotban lévő fertőzött területet, és bírságot sem kellett még kiszabniuk. Leveles, száras állapotban lévő szennyezett területet már rögzítettek és érkezett ilyen bejelentés is. Folyamatosan ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést, s a hatékonyság jegyében a határszemlével párhuzamosan a már bejelentett aszálykárok helyszíni ellenőrzését is elvégzik a szakemberek.

Idén a megye erdő nélküli termőterületének 20 százalékára terjed ki a hagyományos határszemle. Tavaly óta jelentősen változott a parlagfű elleni közérdekű védekezés szabályozása: ha az adott részen a gyomnövény-szennyezettség meghaladja 30 százalékot, a kultúrnövény tőszámától függetlenül minden esetben le kell kaszálni a területet.

A határszemle keretében az ingatlanügyi hatóság elsődlegesen a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt kötelezettségek teljesítését ellenőrzi.

Idén Battonyán, Békésen, Békéscsabán, Biharugrán, Csárdaszálláson, Dévaványán, Dobozon, Geszten, Gyulán, Kardoson, Kisdombegyházon, Körösladányban, Körösnagyharsányban, Magyardombegyházon, Mezőkovácsházán, Orosházán, Örménykúton, Szeghalmon és Tótkomlóson lesz határszemle-ellenőrzés.

A határszemle egyik kiemelt célja a termőföldek hasznosításának ellenőrzése. A tulajdonos, földhasználó hasznosítási kötelezettségének a művelési ágnak megfelelő termeléssel, vagy termelés nélkül a terület gyommentesen tartásával tehet eleget. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. Az ellenőrzés kiterjed a termőföld engedély nélküli igénybevételének feltárására, a termőföldek művelési ágának természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A határszemlével párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzését is elvégzik a szakemberek. A hatályos jogi szabályozás értelmében a földhasználó egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását. A helyszíni ellenőrzés elvégzése belterületen a jegyző, külterületen kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság feladata.

Tavaly óta jelentősen változott a parlagfű elleni közérdekű védekezés szabályozása: ha az adott részen a gyomnövény-szennyezettség meghaladja a 30 százalékot, a kultúrnövény tőszámától függetlenül minden esetben le kell kaszálni a területet.

A védekezést elmulasztó földhasználókkal szemben – a felvett jegyzőkönyv alapján – a növényvédelmi hatóság jár el, és szabja ki a bírságot, amelynek mértéke az ingatlan elhelyezkedésétől, a terület nagyságától és a fertőzöttség szintjétől függ. A bírság összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha a hatóság végezteti el a közérdekű védekezést (kaszálás), annak költségei is a földhasználót terhelik.

A parlagfű-mentesítés nemcsak a gyomnövény mezőgazdasági, nemzetgazdasági kártétele miatt fontos, hanem azért is, mert pollenje a lakosság mintegy 20 százalékánál egészségügyi problémát okoz. Az allergia hazánkban a negyedik legfontosabb nem fertőző betegség, jelentősen befolyásolja a mindennapi életvitelt, csökkenti a teljesítőképességet.

A Békés Megyei Kormányhivatal kéri a földhasználókat, termőföld tulajdonosokat, hogy tegyenek eleget a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiknek, végezzék el az időszerű talaj- és növényápolási, növényvédelmi munkákat, és tartsák a területeiket gyommentes állapotban.

(Békés Megyei Kormányhivatal)

 

Nézze meg ezt is:

A munkásőrség történetét kutatja Csík Ádám

  A Békés Vármegyei Levéltár munkatársa, Csík Ádám évekkel ezelőtt kezdte el kutatni a munkásőrség …