2024. június 14., péntek
FONTOS

Pályázati zárókonferencia a Gál Ferenc Egyetemen

A speciális pedagógia integratív válaszai napjaink kihívásaira

2022. november 30-án tartott sikeres, teltházas zárókonferenciát egyetemünk Marczel Mihály Kutatócsoportja. A Gál Ferenc Egyetem kutatóinak és a Kateketikai Intézet munkatársainak tolmácsolásában hangzott el 16 előadás. A hallgatóság között ott voltak a GFE korábban végzett és jelenlegi diákjai, és a Szegedi Tudományegyetemről is sok érdeklődő vett részt a konferencián.

A Gál Ferenc Egyetem 2020-ban sikeresen pályázott a Tématerületi Kiválósági Program keretében, melynek köszönhetően elindulhatott a TKP2020-NKA-07 kódszámú „A speciális pedagógia integratív válaszai napjaink kihívásaira” című projekt. A kétéves pályázati program részeként a pályázati időszak első évében a speciális pedagógia eszközeinek értelmezése, fejlesztése érdekében különböző módszerek alkalmazására került sor.

A programban résztvevő tudományos munkatársak, oktatók a speciális pedagógiai eszközeit, eszközrendszereit kutatták Dr. Pukánszky Béla professzor úr speciális pedagógiafelfogásából kiindulva, miszerint a speciális pedagógia „a neveléstan (és az annak részét képező oktatástan) gyakorlatának és elméletének évezredes tradícióira épülő, de a jelen világ realitásával és a közeljövő kihívásaival számoló, azokra felkészítő gyakorlat-közeli elmélete az emberi fejlődést, kiteljesedést segítő tágabb értelemben vett nevelőtevékenységnek.” (Pukánszky, 2020: 8-9). S építettek továbbá Pukánszky azon megállapítására is, hogy „a speciális pedagógia hangsúlyozottan közösségi orientációjú, de a közösséget a fejlődő egyéniség, az érett személyiséggé váló ember érzékeivel kívánja gazdagítani.

Ez a pedagógia egyetemes és befogadó jellegű. Inkluzív a szó legtágabb értelmében, amennyiben különleges figyelemben és méltányos megsegítésben részesíti a fogyatékkal élőket, és adottságaik, lehetőségeik teljes kifejlesztéséhez segíti hozzá a kiemelkedő tehetségű, de szociálisan hátrányos helyzetű növendékeket” (Pukánszky, 2020: 10).

A projekt második szakaszában – a „szükségletközpontú pedagógia” társadalmi szerepének növelését célzó programként képzési és továbbképzési programok kidolgozására került sor.

A pályázati program lezárásaként a zárókonferencián valamennyi érintett területről egy-egy előadás hangzott el, amely bepillantást enged abba a szemléletmódba, amelyet a speciális pedagógia területén a kutatócsoport tagjai képviselnek, s amely épít a GFE egyházi intézményi küldetésére és kutatási profiljára, a speciális pedagógia keresztény szemléletére, s így olyan eszközöket is tartalmaz, amelyek elsődlegesen is a keresztény pedagógia alapjaihoz tartoznak.

A munkacsoport legfőbb törekvése olyan eljárásmódok kifejlesztése volt, amelyek segíthetnek abban a nevelőknek, hogy valamennyi fiatalt a társadalom hasznos tagjává neveljenek, és minél kevesebb fiatal váljon „lézengővé, semmittevővé”. Annál is inkább, mert közös a világunk – nincs külön világ az ép, problémamentes és a sérült, problémás emberek számára. Egyetlen világ van, és valamennyiünknek ebben a világában kell élni és boldogulni.

Az elhangzott előadások a Deliberationes folyóirat hamarosan megjelenő különszámában tanulmányok formájában elérhetőek lesznek.

Nézze meg ezt is:

Kulturális mozaik

Vármegyék a vármegyében Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark új időszaki kiállítással készült a tavaszi nyitásra. …