2024. február 28., szerda
FONTOS

Sajtóközlemény – A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése Békés megyében” című projekt zárásáról

Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal 225 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, projektszintű előkészítő dokumentumok készítését valósította meg. A Kormány célul tűzte ki a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és projektszintű előkészítése tevékenységek támogatását, az előkészítési feladatok gyorsítása, és azok magasabb színvonalú megvalósítása érdekében.

Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal sikerrel pályázott a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.5.1-20 „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” elnevezésű pályázati kiíráson.

Projekt célja: A Kormány célkitűzésének elérése érdekében a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jelen projekt esetében a 3.1.1 Főtevékenység B) pontját a Projektszintű előkészítést valósított meg.

A kiválasztási eljárást követően 28 települési önkormányzat részére a 3.1.1 Főtevékenység B) pontjában megjelölt releváns Projektszintű előkészítési dokumentumok kerültek elkészítésre. Az elkészült az adott települést érintő releváns dokumentum(ok) térítésmentesen, felhasználói joggal együtt átadásra került(ek), amennyiben azok a 2021-27-es tervezési időszak területi operatív program keretében megjelent felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásához szükséges(ek). Ezen elvárás az érintett települési önkormányzatokkal aláírásra kerülő együttműködési szándéknyilatkozatban is rögzítésre került.

A projekt eredményeként hozzájárult a 2021-2027-es programozási időszak projektszintű előkészítési tevékenységeinek gyorsításához, valamint magasabb színvonalúbb megvalósításához.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Projekt befejezése: 2023. november 20.

A projektről bővebb információt a www.bekesmegye.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Boruzs Edit
Telefonszám: +36 66/441-141, e-mail: boruzs.edit@bekesmegye.hu

Nézze meg ezt is:

Rövidesen befejeződik a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Békés Megyei Központi Kórházban” című projekt

A Békés Megyei Központi Kórház az EFOP-2.2.19-17-2017-00105 számú projekt keretében megkezdte az ellátás korszerűsítését célzó …