2019. május 23., csütörtök
FONTOS

Domonkos nővérek Hódmezővásárhelyen

Balról jobbra: Anna, Diána, Ármella, Dóra, Jolánta és Marianna nôvérek

Megnyerni az embereket Isten ügyének

Kongregációjuk alapításának 150. évfordulóját ünneplik idén a magyar domonkos nővérek, akiknek jelenléte nagy ajándék egyházmegyénknek, különösen Hódmezővásárhely számára. A városba eredetileg 115 éve érkeztek meg, s vásárhelyi szolgálatukat a szocializmus kori „kényszerszünet” után, 2005-ben kezdhették meg ismét.

Hódmezővásárhelyen a katolikus közösséghez ma elválaszthatatlanul hozzátartozik a domonkos rendi nővérek jelenléte mind közösségépítő, apostolkodó, mind pedig lelki értelemben. Mindennapjaik a domonkosok jelszava, a Veritas, az Igazság hirdetése „prédikálása” jegyében telnek: annak érdekében, hogy minél többeket vezethessenek az üdvösség útjára. Jelentősen hozzájárulnak a vásárhelyi katolikus közösséget jellemző intenzív közösségi élethez. Maguk is hívnak össze és vezetnek kisközösségeket, s részt vesznek számos átfogó, mindenki számára nyitott plébániai eseményben is.

Nyolc évvel ezelőtti visszatelepedésük után munkájuk a különböző korosztályú csoportok szervezésével kezdődött: erősíteni tudták a meglevőket, s létre hívtak újabbakat. Udva­rias­sági sorrendben elsőként említendő többek között a nagymamák közössége, Ármella nővér vezetésével, amely máig fontos imahátteret biztosít: például az elsőáldozásra készülő gyermekek neveit kiosztják egymás közt, hogy személyesen imádkozzanak értük.

Voltak ifjúsági csoportok is, közép- majd főiskolás korú fiatalokból, akik közül néhányan ma már szép, rendezett katolikus házasságban élnek, s vallásukat is gyakorolják. Az elvetett mag jó földbe hullott. Az élet velejárója, hogy a közösségek idővel felbomlanak, amennyiben a kötelességek másfelé szólítják a tagokat, de azóta újabb és újabb ifjúsági csoportok jöttek létre a katolikus fiatalokból. Ma három ifjúsági közösség működik Marianna nővér vezetésével 12 és 20 év közötti fiatalok számára, s két, húsz évnél idősebb, részben még tanuló, részben már dolgozó fiatalokból álló közösség Ármella nővér és Dóra nővér vezetésével.

A domonkos nővérek részt vállalnak a felnőtt katekumen csoportok szervezésében, vezetésében, melyekben jelen voltak és vannak az egyházmegyei fenntartásba átvett oktatási intézmények pedagógusai, szülők és a hit útján a Lélek indítására elindult más testvéreink is. A város számos iskolájában és óvodájában Marianna, Diána és Anna nővér aktív munkájával és koordinálásával folyik a katolikus hitoktatás jó néhány világi hitoktatóval testvéries egységben. Figyelnek arra is, hogy a kötelező hittanra beíratott diákok szüleinek szívét hogyan nyitogathatja a Szentlélek a kereszténységre, mindig kellő tapintattal és mértéktartással közelítve hozzájuk.

A fenntartásukban álló óvodában nagy gonddal oktatják a gyermekeket, s kísérik a hit útján az ott dolgozó pedagógusokat is. Utóbbiaknak nemcsak kétheti lelki alkalmakat, de adventben és nagyböjtben lelki délutánt, sőt tanévkezdés előtt háromnapos lelkigyakorlatot is tartanak.

Mindezt szükségszerűen az imádság (szintén a domonkos karizma része) erős foglalatában kell elképzelnünk. „Az imádság az a »természetfeletti csatorna«, mely láthatatlan, de talán még fontosabb, mint az apostoli tevékenység.”

A nővérek imádkoznak és böjtölnek a városért és lakóiért, akiknek a viszontszeretetét is rendszeresen megtapasztalják. A rendben úgy tartják: egy domonkos nővér prédikál mindennel, amit tesz, és amit nem tesz, amit mond, és amit nem. Úgy vélik: a puszta létük is prédikáció, amely Istenre irányítja a figyelmet.

Nézze meg ezt is:

Fényes istenarcok

Az ezredforduló magyar egyházművészetének jelentékeny alkotója, Ozsvári Csaba alkotásai népesítették be a székesegyház kiállítóterét nagyböjt …