2023. március 25., szombat
FONTOS

Élő kövekből épült közösségek – újabb templomfelújítások egyházmegyénkben

„Ez a templom végignézve 400 esztendô küszködését, pusztulását, maradt állva”

Kiss-Rigó László püspök Laczkó István plébános koncelebrálásával bemutatott hálaadó szentmiséje keretében adták át és áldották meg szeptember 28-án a felújított óföldeáki templomot, az Alföld egyetlen olyan templomát, amely vizesárokkal körülvett dombon áll.

A Csongrád-csanád megyei Óföldeák település templomának renoválására tavaly nyert 83,5 millió forintos támogatást az egyházmegye. A márciusban kezdődő munkálatoknak köszönhetően elkészült a vizesárok fölötti új fahíd, megvalósult a teljes külső felújítás: szigetelték a falakat, kifestették a homlokzatot, kijavították a tetőt és a torony faszerkezetét, és kiépült a csapadékvíz-elvezető rendszer. A belső felújítások során korszerűsödött a liturgikus tér elektromos hálózata, új, energiatakarékos lámpákat szereltek fel, valamint elkészült a kamerarendszer.
Az erődtemplom a 15. század második felében épült, ez az Alföld egyetlen olyan temploma, mely egy vizesárokkal körülvett dombon áll. A török betörések során megrongálódott, eredetileg gótikus boltozatot síkfödémmel pótolták, és az épületet egy védőfallal is körbevették. A folyamatos török elleni háborúk hatására a falu mégis elnéptelenedett, temploma megrongálódott, s csak az 1723-tól betelepülő lakosság építette újra.

– Mi keresztények a világon mindenhol otthon érezzük magunkat – köszöntötte a híveket Kiss-Rigó László püspök a templomszentelésen. – A kőből, téglából épült templom jelképezze azt az élő kövekből épült közösséget, mely itt eggyé forrhat, és tanúságot tehet Krisztusról. A természetes az lenne, ha nemcsak gyökereinkre hivatkoznánk, hanem valóban személyes kapcsolatunk lenne a föltámadt Krisztussal, és az ő értékeire nemcsak hivatkoznánk, hanem gyakorolnánk, védelmeznénk, gazdagítanánk, és hiteles tanúságot tennénk róluk.
Lázár János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, bár ezen a helyen már korábban is állhatott templom, mai formájában a 15. század második felében, Hunyadi Mátyás uralkodásának időszakában emelték.

– A történelmi Magyarország egyik legfontosabb korszakában, amikor független hatalomként a magyarok képesek voltak az akkori világ, a keresztény Európa dolgait érdemben befolyásolni. Talán nem véletlen, hogy az óföldeáki templom újjáépítése a Mátyás-kultusz újjáéledése idején, az 1920-as években történt meg. A templom nemcsak a dicső múltra emlékeztet, hanem az enyészet évszázadaira is, és arra, hogy mindig jönnek új és új generációk, melyek úgy gondolják, a templomokat újjá kell építeni. Először a török, majd az osztrák és az orosz megszállás és a szocializmus ateizmusa után. Ez a templom végignézve 400 esztendő küszködését, pusztulását, maradt állva – mondta a képviselő hangsúlyozva: ez azért lehet így, mert ezt az országot évszázadokon keresztül a hit, a remény és a szeretet mentette meg.

– Az óföldeáki erődtemplom kövei élő és beszédes kövek. A múltról és azokról az emberekről beszélnek, akik egykor itt templomot építettek. Ha az épület megsemmisült, nagyobbat, szebbet emeltek a helyén. A templomok változhattak, a hit megmaradt. Ezek a kövek azokról is mesélnek, akik a legjobb hagyományainkat megőrizték és gazdagították – mondta Óföldeák polgármestere, Simonné Sinkó Erika.

Nézze meg ezt is:

Kétszáz éve született a szabadságharc költője

Petőfi útja Dorozsmától Mezőberényig Az idei esztendő Petőfi-év, hiszen január elsején volt kétszáz esztendeje annak, …