2024. június 18., kedd
FONTOS

A vezetői képesség – hazai helyzetkép

A vezetői képesség a kimagasló emberi tehetségtípusok között található (kreativitás, általános intelligencia, művészeti képesség, általános intellektuális képesség, specifikus iskolai alkalmasság, pszichomotoros ügyesség). Egy 2004-es felmérés szerint a magyar lakosság 2,3 százaléka tekinthető átlagon felüli képességekkel rendelkezőnek, ezen belül a vezetői képességekkel rendelkezők célcsoportunkban található számaránya lényegesen alacsonyabb. A kimagasló képesség összetettsége alapján részben örökölhető, részben fejleszthető, birtoklása azonban önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a tehetség megmutassa magát.

Egy különleges képességekkel bíró fiatal a mai Magyarországon segítség nélkül nagy valószínűséggel nem találja meg azt a területet, ahol a legjobban kibontakoztathatja vezetői képességét.

Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez és felemelkedéséhez elengedhetetlen, hogy a tehetséges fiataloknak lehetőségük nyíljon képességeik kiteljesítésére. Hazánk jelenlegi válságos állapotában kulcsfontosságú a vezetői képességű fiatalok nevelése, képzése és olyan kedvező körülmények kialakítása, amelyek lehetővé teszik számukra képességeik fejlesztését, hogy az ország újjáépítésének irányítói, motorjai legyenek.

A fiatal tehetségeket érő kihívások azonban összetettek és szerteágazóak. Látszólag ugyan számos lehetőségük nyílik a tanulásra és a munkában, a társadalmi tevékenységben való részvételre, de mégis kevés a számukra járható út. A társadalmi kohézió kialakítása és a gazdasági fejlődés elősegítése ugyanakkor valamennyi kiemelkedő képességű fiatal részvételét szükségessé tenné, annál is inkább, mert számuk a népesség egészéhez mérten is csökkenőben van. A népesség elöregedésének egyre erőteljesebb hatását a mai fiataloknak kell ellensúlyozniuk, ami többgenerációs válaszok kidolgozását teszi szükségessé. Ezért többszintű ifjúsági stratégia szükséges, amely a politikai döntéshozók és az érdekeltek közötti európai, nemzeti, regionális és helyi szintű együttműködésekre épül. A regionális tehetségkutató és gondozó program végrehajtásában a főszerepet a civil szerveződések, a megyei önkormányzatok és a történelmi egyházak részvételére épített együttműködések játszhatják.

Nézze meg ezt is:

Megújult Kamuton a katolikus óvoda

  A kamuti Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületének „régi” része az …